Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Audyt dojrzałości etyki


Korzyści dla Klienta
Audyt dojrzałości etyki jest jednym z rodzajów audytu kultury organizacji. Jest narzędziem do oceny skuteczności i efektywności systemu przeciwdziałania i wykrywania nadużyć. Pokazuje adekwatność działań mających na celu kształtowanie i komunikowanie kultury wolnej od nadużyć i toksycznych zachowań zarówno wewnątrz organizacji jak i w relacji z naszymi partnerami. Pomaga identyfikować obszary najbardziej narażone na nadużycia. Dostarcza nam informacji na temat skuteczności podejmowanych działań i tego na ile to co mówimy różni się od tego co robimy. Koncertuje się wokół kwestii związanych z nadużyciami, konfliktem interesów, dyskryminacją w miejscu pracy.

Audyt jest narzędziem pozwalającym ocenić gotowość organizacji na wdrożenie nowoprojektowanych przepisów dotyczących sygnalistów oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Współpraca oparta na dialogu

Ustalenie celów audytu odbywa się zawsze w dialogu z klientem i odpowiada jego potrzebom. Audyt prowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu i według zasady „zero niespodzianek”, co daje gwarancję najwyższej dostarczenia wartości.

Potrzeby klienta w centrum uwagi, czyli zakres i przebieg prac

Szanując czas i zasoby audytowanych zakres badania jest planowany tak aby odbywał się z poszanowaniem bieżących zadań, jednocześnie identyfikując najistotniejsze obszary do badania. W ramach audytu odbywa się:
  1. Analiza procedur i incydentów etycznych oraz bezpieczeństwa
  2. Badanie kultury organizacji wśród pracowników (ankieta pracownicza)
  3. Rozmowy z kluczowymi pracownikami
  4. Badanie wśród klientów (opcjonalnie)
  5. Analiza dokumentacji
Cztery główne obszary badania to: skuteczność mechanizmów kontrolnych, prezentowane postawy, świadomość pracowników, skuteczność w egzekwowani określonych zasad.
Audyt kończy się raportem z rekomendacjami dla Rady Nadzorczej i Zarządu oraz ogólną informacją dla pracowników o wynikach ankiety i planowanych zadaniach.

Zapraszam do współpracy
forumlarz kontaktowy