Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Ostateczna wersja ESRS 202331 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła długo wyczekiwany zestaw Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przedstawione standardy uzupełniają unijną dyrektywę w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), którą duże firmy będą musiały stosować w sprawozdaniach rocznych za 2024 rok. Jak podkreśla sama KE jest to kolejny krok naprzód w drodze do przejścia na zrównoważoną gospodarkę ♻️☀️
 
Zgodnie z wymogami dyrektywy o rachunkowości, zmienionej dyrektywą CSRD, ESRS’y przyjmują perspektywę „podwójnej istotności” – to znaczy, że zobowiązują spółki do raportowania zarówno ich wpływu na ludzi i środowisko, jak i tego, w jaki sposób kwestie społeczne i środowiskowe stwarzają ryzyko finansowe i możliwości dla spółki.
 
Zgodnie z propozycją EFRAG istnieje 12 ESRS (2 standardy przekrojowe oraz 10 standardów tematycznych), obejmujących pełen zakres zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. 
 
Czy mamy jednak powody do zadowolenia? Czy nowe standardy, to rzeczywiście te, których oczekiwaliśmy? 
 
Niestety reakcje środowisk eksperckich na to nie wskazują. Przyjęte przez Komisję Europejską ESRS’y w niektórych aspektach różnią się od wersji opracowanej przez EFRAG.
 
O czym warto wiedzieć?
 
Komisja złagodziła projekt standardów ESRS opracowany przez organ doradczy EFRAG ds. zasad rachunkowości. Niekorzystne zmiany wprowadzone przez KE to min.:
 
❗️stopniowe wprowadzanie niektórych ujawnień, takich jak zakres 3,
❗️obniżenie rangi niektórych ujawnień z obowiązkowych na dobrowolne, 
❗️możliwość decydowania przez spółki o tym, co jest, a co nie jest istotne.
 
Dodatkowo:
  • Wszystkie wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju będą podlegały ocenie istotności (z wyjątkiem "ESRS 2 Ujawnienia ogólne"),
  • W przypadku uznania ESRS E1 (KLIMAT) za nieistotne, przedsiębiorstwo będzie zobowiązane podać obszerne uzasadnienie,
  • Nowe zasady obejmują dodatkowe przepisy dot. stopniowego wprowadzania wymogów 
  • w przypadku spółek zatrudniających mniej niż 750 pracowników. W praktyce, takie spółki nie będą musiały ujawniać danych dotyczących emisji w zakresie 3 w pierwszym roku stosowania standardów.
  •  Niektóre informacje, takie jak plany transformacji bioróżnorodności, będą teraz dobrowolne, a nie obowiązkowe. 
  • Osiągnięto wysoki poziom dostosowania ESRS do standardów Międzynarodowej Rady ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB)
  • Bardzo wysoki stopień zgodności między ESRS i dwoma standardami ISSB ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której spółki zobowiązane do raportowania zgodnie z ESRS i które chcą również przestrzegać standardów ISSB, musiałyby raportować oddzielnie zgodnie ze standardami ISSB.
 
Szczegółowe informacje na temat nowych standardów znajdziecie na stronie KE pod linkiem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_4043
 
Dodatkowe źródła: https://www.reuters.com/sustainability/eu-finalises-new-corporate-sustainability-disclosure-rules-2023-07-31/

Tekst przygotowała Aleksandra Biczek

Dla wszystkich odwiedzających naszą strone z kodem rabatowym #wiemcosiezmieniaESRS dodatkowe 10% rabatu od ceny promocyjnej, na szkolenia:
ESG w działalności przedsiębiorstw: https://olgapetelczyc.pl/szkolenia/esg-dzialalnosc-firmy.html
ESG dla drugiej i trzeciej linii zarządzania: https://olgapetelczyc.pl/szkolenia/szkolenie-esg-systemy-zarzadzania.html
Termin trwania promocji dotyczy zgłoszeń nadesłanych do 15.08.2023 r.

 
« powrót