Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

ESG w działalności przedsiębiorstw

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Znajomość celów zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 i zasad UN Global Compact,
 • Znajomość wymogów prawnych dotyczących raportowania niefinansowego i obszarów podlegajacych raportowaniu oraz planowanych zmian w tym obszarze (CSRD,ESRS, Taksonomia, CSDDD);
 • Wiedz na temat tego jak wdrożyć nowe regulacje, aby miały one wartośc dla firmy, i aby było co raportować jak firma zostanie objeta bezpośrednio lub posrednio obowiązkiem raportowania;
 • Lepsze rozumienie zasad wpływu regulacji ESG na procesy objete raportowaniem;
 • Znajmość ryzyk w poszczególnych obszarach raportowania niefinansowego/zrównoważonego rozwoju,
 • Znajomość ryzyk mogących wystąpić w procesie raportowania zrównoważonego - należyta staranność
 • Wskazówki w zakresie zarządzania wpływem, ryzykiem i monitorowania kontroli w obszarach ESG;
 • Umiejętność zastosowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w programach audytu,
 • Rozumienie roli audytora wewnętrznego i biegłego rewidenta,
 • Zdolność wsparcia Zarządu oraz Rady w uwzględnianiu kwestii zrównoważonego rozwoju w działaniach organizacji.
Szkolenie uwzględnia ostateczną wersję `ESRS opublikowaną 31.07.2023

Grupa docelowa:

 • Przedsiębirocy, od których ich klienci/inwestorzy/banki/ubezpieczyciele  oczekują informacji na temta działań w zakresie ESG/Zrównoważonego rozwoju
 • Osoby zajmujące się kwestiami zrównoważonego rozwoju/CSR/ESG w firmie
 • Osoby zarządzające biurami zarządu
 • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni, szczególnie biegli rewidenci
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem
 • Pracownicy działów compliance
 • osoby odpowiedzialne za monitorowanie kontroli wewnętrznych;
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie raportów zrównoważonych
 • Osoby zainteresowane większym nakierowaniem działań ich organizacji na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem

Program:

 • O co chodzi w ESG,
 • Cele zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 i Europejski Zielony Ład
 • Ład organizacyjny a zrównoważony biznes,
 • Korzyści z wdrażania kwestii zrównoważonego rozwoju,
 • Regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD, ESRS, Taksonomia, Wytyczne dla przedsiebiorstw wielonarodowych, Dyrektywy równościowe)
 • Modele zarządzania ryzykiem i ich implementacja na potrzeby ESG
 • Odpowiedzialne zakupy w całym łańcuch dostaw i audyt praw człowieka w łańcuchu dostaw
 • Od czego zacząć wdrażanie ESG w firmie
 • Działania firmy w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu organizacyjnego - na co warto zwróic uwagę i czym zarządzać aby zyskać przewage konkurencyjną - dobre praktyki.

Termin i miejsce szkolenia:

 • 3 października 2023 godz. 9.00 - 16.00, 7CPE; Szkolenie on-line

 • 30 listopada 2023 godz. 9.00 - 16.00, 7CPE; Szkolenie on-line


Cena standardowa:
Cena 1140 zł netto + 23% VAT


Cena promocyjna:
Cena 990 zł netto +23% VAT dla osób, które prześlą zgłoszenie do 20.11.2023 lub dla osób, które są członkami IIA Polska, PIBR, ACCA lub Północnej Izby Gospodarczej.
Jeśli jesteś członkiem PIG i masz specjalny kod rabatowy dodatkowo obniżający cene wpiszgo na formluarzu zgłoszeniowym.
lub
Jeśli zgłosisz trzy lub więcej osób dostaniesz 15% zniżki od ceny standardowej, czyli od 1140 netto dla każdej z osób.

Cena zawiera:
 • Udział w szkoleniu on-line
 • Materiały szkoleniowe
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Zestaw przydatnych linków i ciekawych publikacji z obszaru ESG do pogłebienia wiedzy
 • Certyfikat uczestnictwa

Zgłoś się na szkolenie:

wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyslij na adres office@olgapetelczyc.pl
ONLINE_Zgloszenie_ESG_w_dzialalnosci_przedsiebiorstw_online_wersja_2023_.docx (44 kB)