Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

ESG dla drugiej i trzeciej linii zarządzania(obrony), 7 CPE

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Znajomość celów zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 i zasad UN Global Compact,
 • Znajomość wymogów prawnych dotyczących raportowania niefinansowego i obszarów podlegajacych raportowaniu oraz planowanych zmian w tym obszarze
 • Lepsze rozumienie zasad wpływu regulacji ESG na procesy objete raportowaniem;
 • Znajmość ryzyk w poszczególnych obszarach raportowania niefinansowego/zrównoważonego rozwoju,
 • Znajomość ryzyk mogących wystąpić w procesie raportowania zrównoważonego,
 • Aktualna wiedza na temat nowych i zmienianych regulacji (CSRD, ESRS, Taksononia UE, CSDDD, Dyrektywy w zakersie róznorodności);
 • Wskazówki w zakresie zarządzania ryzykiem i monitorowania kontroli w obszarach ESG;
 • Umiejętność zastosowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w programach audytu,
 • Rozumienie roli audytora wewnętrznego i biegłego rewidenta,
 • Zdolność wsparcia Zarządu oraz Rady w uwzględnianiu kwestii zrównoważonego rozwoju w działaniach organizacji.
Szkolenie uwzględnia ostateczną wersję ESRS opublikowaną 31.07.2023 r.

Grupa docelowa:

 • Audytorzy wewnętrzni
 • Audytorzy zewnętrzni, szczególnie biegli rewidenci
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem
 • Pracownicy działów compliance
 • osoby odpowiedzialne za monitorowanie kontroli wewnętrznych;
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie raportów zrównoważonych
 • Osoby zainteresowane większym nakierowaniem działań ich organizacji na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem

Program:

 • O co chodzi w ESG,
 • Cele zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 i europejski Zielony Ład
 • Ład organizacyjny a zrównoważony biznes,
 • Nowe regulacje w obszarze ESG: CSRD, ESRS, Taksonomia, CS3D
 • Zasada powójnej istotności
 • Standardy raportowania i wskaźniki dla obszarów: środowiskowego, antykorupcyjnego, społecznego, spraw pracowniczych, praw człowieka oraz informacje dotyczące jednolitych europejskich standardów raportowania,
 • Ryzyka dotyczące poszczególnych obszarów raportowania,
 • Ryzyka w obszarze raportowania niefinansowego,
 • Odpowiedzialne zakupy w całym łańcuch dostaw, w tym należyta staranność,
 • Rola audytu wewnętrznego i biegłych rewidentów w raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju;
 • Warsztaty dot. audytu obszarów ESG i raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Termin i miejsce szkolenia:

 • 8 września 2023 godz. 9.00-16.30, 7 CPE, Szkolenie on-line

      lub

 • ​24 listopada 2023 godz. 9.00-16.30, 7CPE, Szkolenie on-line


Cena standardowa:
Cena 1140 zł netto + 23% VAT


Cena promocyjna:
Cena 990 zł netto +23% VAT dla osób, które w przypadku I terminu prześlą złożenie do 02.09.2023, a w przyadku II terminu do 10.11.2023 lub dla osób, które są członkami IIA Polska, PIBR, ACCA


lub
Cena 890 netto + 23% VAT dla klientów Arete Audit (osób, które w momencie przesłania zgłoszenia, korzystały wcześniej z innych usług szkoleniowych lub doradczych Arete Audit Olga Petelczyc lub Arete Audit sp z o.o. , w tym wzięły udział/są zapisane na szkolenie e-learningowe Etyka dla audytora)
lub
Jeśli zgłosisz trzy lub więcej osób dostaniesz 15% zniżki od ceny standardowej, czyli od 1140 netto dla każdej z osób.

Cena zawiera:
 • Udział w szkoleniu on-line
 • Materiały szkoleniowe
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Zestaw przydatnych linków i ciekwaych raportów z obszaru ESG do pogłebienia wiedzy
 • Certyfikat uczestnictwa
 

Zgłoś się na szkolenie:

wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyslij na adres office@olgapetelczyc.pl
Zgloszenie_ESG_wersja_2023.docx (43 kB)