Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE, 12 CPE

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Znajomość zasad prowadzenia audytu i kontroli
 • Umiejętność zastosowania w praktyce wytycznych KE dot. wymagań dla systemu zarządzania i kontroli
 • Znajomość symptomów nadużyć w projektach europejskich
 • Umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka nadużyć w projektach
 • Sprawny nadzór nad organizacjami prowadzącymi kontrole
 • Umiejętność ograniczenia ryzyk nieprawidłowości oraz opóźnień w refundacji środków przez osoby nadzorujące realizacje projektów

Grupa docelowa:

 • Osoby prowadzące lub nadzorujące proces kontroli
 • Osoby tworzące procedury kontroli
 • Osoby realizujące projekty europejskie
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Audytorzy zewnętrzni
 • Pracownicy komórek kontroli

Program:

 • System zarządzania i kontroli- ogólne zagadnienia
 • Zasady prowadzenia audytu i kontroli
 • Wnioski na nową perspektywę 2021-2017 wynikające z raportów ETO i OECD
 • Nowa Strategia KE dotyczaca przeciwdziałania nadużyciom 
 • Proces kontroli/audytu – od przygotowania do oceny jakości
 • Najczęstsze błędy w prowadzeniu kontroli
 • Pułapki myślowe w pracy kontrolera
 • Identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka
 • Symptomy nieprawidłowości i nadużyć
 • Źródła informacji o nieprawidłowościach i ich wykorzystanie w analizie ryzyka
 • Zasady nadzoru nad wykonawcą zewnętrznym
 • Wymiana dobrych praktyk między uczestnikami, sesja pytań i odpowiedzi w zakresie zagadnień problemowych zgłaszanych przez uczestników

Termin i miejsce:

szkolenie on-line realizowane we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej,
24 - 25.10.2022 

Zapisy:

Kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE | KSAP