Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Przeciwdziałanie korupcji

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Znajomość wymogów prawnych i najlepszych praktyce w zakresie przeciwdziałania korupcji;
 • umiejętność tworzenia regulacji wewnętrznych ograniczających wystąpienie nadużyć;
 • umiejętność zastosowania najlepszych praktyk w codziennej pracy;
 • zdolność identyfikacji sygnałów ostrzegawczych;
 • znajomość konsekwencji zaistnienia korupcji;
 • umiejętność asertywnego zachowania w sytuacjach nieetycznych/korupcyjnych;
 • umiejętność wykorzystania wyników audytu i kontroli do doskonalenia systemu kontroli zarządczej w tym w procesie zarządzania ryzykiem;

Grupa docelowa:

 • pracownicy administracji;
 • osoby zajmujące się przygotowywaniem regulacji wewnętrznych;
 • osoby dokonujące analizy ryzyka;
 • osoby mające na co dzień kontakt z interesantami;
 • audytorzy wewnętrzni;
 • pracownicy komórek kontroli;
 • konsultanci/rzecznicy ds. etyki;
 • osoby zainteresowane tematem etyki, nadużyć, przeciwdziałaniem korupcji; 

Proponowany program:

 • zjawisko korupcji na świecie w tym społeczne skutki korupcji;
 • wpływ COVID-19 na wystąpienie nadużyć;
 • funkcjonowanie środowiska wewnętrznego, kultury organizacyjnej oraz etyka w organizacji, w tym badanie dojrzałości etyki w organizacji;
 • wytyczne i praktyki międzynarodowe w tym nowe Wytyczne CBA w zakresie tworzenia
  i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym;
 • nowe regulacje dotyczące sygnalistów;
 • odpowiedzialność za przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom oraz konsekwencje prawne;
 • konflikt interesów i najlepsze praktyki jak zachować się w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów;
 • tworzenie systemów oraz regulacji wewnętrznych przeciwdziałających korupcji i ograniczających podejmowanie działań w sytuacji konfliktu interesów;
 • rola audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i kontroli instytucjonalnej w przeciwdziałaniu i wykrywaniu nadużyć;

Cena, termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie. Cena, czas trwania, zakres oraz formuła są dostosowywane do potrzeb zamawiającego.

Prowadząca:

Olga Petelczyc