Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Przeciwdziałanie korupcji

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Znajomość wymogów prawnych i najlepszych praktyce w zakresie przeciwdziałania korupcji
 • umiejętność tworzenia regulacji wewnętrznych ograniczających wystąpienie nadużyć
 • umiejętność zastosowania najlepszych praktyk w codziennej pracy
 • zdolność identyfikacji sygnałów ostrzegawczych
 • znajomość konsekwencji zaistnienia korupcji
 • umiejętność asertywnego zachowania w sytuacjach nieetycznych/korupcyjnych
 • umiejętność wykorzystania wyników audytu i kontroli do doskonalenia systemu kontroli zarządczej w tym w procesie zarządzania ryzykiem

Grupa docelowa:

 • osoby zajmujące się przygotowywaniem regulacji wewnętrznych
 • osoby dokonujące analizy ryzyka
 • osoby mające na co dzień kontakt z interesantami
 • audytorzy wewnętrzni
 • pracownicy komórek kontroli
 • konsultanci/rzecznicy ds. etyki
 • osoby zainteresowane tematem etyki, nadużyć, przeciwdziałaniem korupcji 

Program:

 • zjawisko korupcji na świecie w tym społeczne skutki korupcji
 • wpływ COVID-19 na wystąpienie nadużyć
 • funkcjonowanie środowiska wewnętrznego, kultury organizacyjnej oraz etyka w organizacji, w tym badanie dojrzałości etyki w organizacji
 • wytyczne i praktyki międzynarodowe w tym nowe Wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
 • nowe regulacje dotyczące sygnalistów
 • odpowiedzialność za przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom oraz konsekwencje prawne
 • konflikt interesów i najlepsze praktyki jak zachować się w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów;
 • tworzenie systemów oraz regulacji wewnętrznych przeciwdziałających korupcji i ograniczających podejmowanie działań w sytuacji konfliktu interesów
 • rola audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i kontroli instytucjonalnej w przeciwdziałaniu i wykrywaniu nadużyć

Termin i mejsce szkolenia:

03.03.2021 r., szkolenie on-line
Prowadząca:

Olga Petelczyc

Zapisy: 

zgłoszenie_na_szkolenie_anty_korupcja.docx (53 kB)