Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Mapa Bioróżnorodności, 4 CPE

Dlaczego warto

Firmy mają duży wpływ na bioróżnorodność, a zarazem ogromne możliwości jej ochrony. Wiedzą o tym ich klienci, partnerzy i inwestorzy, którzy coraz baczniej obserwują ten aspekt firmowej działalności. Jednak efektywne działania korporacyjne w tej sferze nie są możliwe bez zrozumienia podstaw bioróżnorodności przez kadry firm i jej doradców.

Różnorodność biologiczna i korzyści, jakie niesie człowiekowi, leżą u podstaw wszystkich sfer naszego życia. Produkcja żywności, czystej wody, regulacja klimatu, kontrola nad wirusami – wszystko to zawdzięczamy naturze. Wskutek działalności człowieka bioróżnorodność zanika dziś dużo szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Naukowcy mówią o „szóstym masowym wymieraniu”.

Bioróżnorodność to jeden z celów określonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu

Mapa Bioróżnorodności to interaktywne szkolenie, którego uczestnicy nabywają wiedzę „w pigułce” na temat szeroko rozumianej przyrody, jej związków z człowiekiem, mechanizmach jej destrukcji i możliwych rozwiązaniach problemu. Wszystkie informacje pochodzą z raportów Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu przy ONZ (IPBES), która jest najwyższym autorytetem naukowym w tej dziedzinie na świecie.

W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie układają tytułową „mapę” za pomocą 45 kart odpowiadającym zjawiskom i wyzwaniom związanym z bioróżnorodnością. Interaktywna i wizualna formuła pozwala szybko, „bezboleśnie” i trwale przyswoić wiedzę.

„Mapa bioróżnorodności” w wersji ONLINE to przystępna wiedza o bioróżnorodności podana w przyjaznej formie gry edukacyjnej... a wszystko to przy ograniczonym śladzie węglowym. Gra stwarza również pretekst do rozmowy o konkret4nych działaniach pozwalających ograniczyć wpływ firmy na środowisko.
Szkolenie trwa  4 h. (2x100 min + 15 minut przerwy).

Może w nim uczestniczyć maksymalnie 8 osób w 1 grupie. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza.

Program szkolenia:
- część intelektualna: uczestnicy wspólnie układają tytułową „mapę”, która obrazuje bioróżnorodność w różnych jej postaciach, związki przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, mechanizmy zaniku bioróżnorodności oraz wynikające z tego konsekwencje dla człowieka.

- część kreatywna: kluczowy etap mający na celu uporządkowanie i przyswojenie nabytej wiedzy. Uczestnicy omawiają ułożoną „mapę bioróżnorodności” i personalizują ją. Następnie na zaproszenie animatora wymieniają się wrażeniami na temat gry, wyrażają swoje emocje i stanowiska na temat poruszonych zagadnień. Różnorodność reakcji i punktów widzenia owocuje ciekawą i inspirującą dyskusją.

- część dyskusyjna: po przyswojeniu wiedzy naukowej animator zaprasza uczestników do rozmowy o roli, jaką w ochronie bioróżnorodności mogą odegrać firmy i osoby prywatne. Dyskusja jest moderowana przez animatora, który odpowiada na pytania i podaje przykłady działań spójnych z aktualną wiedzą naukową.

Poruszane zagadnienia: 
  • co to jest bioróżnorodność;
  • bioróżnorodność gatunkowa, genetyczna, ekosystemowa – przykłady "z życia";
  • jak człowiek wpływa na bioróżnorodność (różne case studies);
  • co konkretnie daje nam bioróżnorodność?
  • jak możemy ją chronić w codziennym życiu? 
Do kogo jest skierowane szkolenie:
  • pracownicy odpowiedzialni za CSR, zrównoważony rozwój, strategię firmy i podejmowane działania proekologiczne,
  • audytorzy ESG,
  • pracownicy działu HR, odpowiedzialni za szkolenia i rozwój kompetencji,
  • członkowie zarządu i menedżerowie.
  • audytorzy wewnętrzni
Trener:
Katarzyna Udrycka, konsultantka w dziedzinie bioróżnorodności, animatorka certyfikowana przez francuskie Stowarzyszenie La Fresque de la Biodiversité.

Konsultantka w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności. Wspiera swoją wiedzą firmy, które chcą redukować ślad ekologiczny ich działalności. Podpowiada, które działania proekologiczne są potrzebne i dobre dla przyrody; radzi, jak uniknąć pułapki „greenwashingu”.  
 
Ekspertka programu Climate Leadership by UNEP/GRID-Warszawa. Absolwentka Akademii Nauki o Klimacie prowadzonej przez naukowców przy Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Edukatorka klimatyczna, popularyzatorka wiedzy o bioróżnorodności.

Certyfikowana animatorka polskiej edycji warsztatów edukacyjnych „Climate Fresk” opracowanych na podstawie raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC); certyfikowana animatorka warsztatów edukacyjnych opracowanych na podstawie raportów Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu przy ONZ (IPBES). Warsztaty prowadzi w Polsce i we Francji.
 
Od wielu lat zaangażowana w ochronę dzikiej przyrody w miastach; związana z organizacjami pozarządowych zajmującymi się ochroną bioróżnorodności.
Ornitolożka amatorka, uczestniczka badań terenowych np. w Puszczy Białowieskiej. Na co dzień praktykuje zero waste.

Więcej informacji o warsztatach (w jęz. francuskim): https://www.linkedin.com/company/fresquedelabiodiversit%C3%A9/about

Cena i termin szkolenia:
26 sierpnia 2022 r. cena: 399 zł netto + 23% VAT, szkolenie on-line, start o godz. 10.00, dwa razy po 1:40h

Zgłoś się na szkolenie:
wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy mailem na:  k.udrycka@gmail.com

zgłoszenie_na_szkolenie_bioroznorodnosc_(2).docx (46 kB)