Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

ESG dla audytorów, 7 CPE

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Znajomość celów zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 i zasad UN Global Compact,
 • Znajomość wymogów prawnych dotyczących raportowania niefinansowego i obszarów podlegajacych raportowaniu oraz planowanych zmian w tym obszarze
 • Lepsze rozumienie procesów podlegających raportowaniu tj, kwestii antykorupcyjnych, środowiskowych, społecznych i spraw pracowniczych, praw człowieka,
 • Rozumienie różnic pomiezy obszarami, które aktualnie podlegają raportowani,u a tym co zmieni sie w niedalekiej przyszłości
 • Znajmość ryzyk w poszczególnych obszarach raportowania niefinansowego/zrównoważonego rozwoju,
 • Znajomość wymogów dotyczących odpowiedzialnych zakupów czyli uwzględnienia kwestii zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw,
 • Znajomość ryzyk mogących wystąpić w procesie raportowania niefinansowego,
 • Znajomość nowej dyrektywy w zakersie zrównowazonego raportowania (CSRD) oraz wymogów audytowych
 • Wiedza na temat nowych jednolitych standardów raportowania (ESRS)
 • Umiejętność zastosowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w programach audytu,
 • Rozumienie roli audytora wewnętrznego i biegłego rewidenta,
 • Zdolność wsparcia Zarządu oraz Rady w uwzględnianiu kwestii zrównoważonego rozwoju w działaniach organizacji.

Grupa docelowa:

 • Audytorzy wewnętrzni
 • Audytorzy zewnętrzni, szczególnie biegli rewidenci
 • Pracownicy działów compliance
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie raportów niefinansowych
 • Osoby zainteresowane większym nakierowaniem działań ich organizacji na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem

Program:

 • Wymogi prawne w zakresie raportowania niefinansowego w taksonomia oraz planowane zmiany,
 • Cele zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 i zasady Un Global Compact,
 • Ład organizacyjny a zrównoważony biznes,
 • Standardy raportowania i wskaźniki dla obszarów: środowiskowego, antykorupcyjnego, społecznego, spraw pracowniczych, praw człowieka oraz informacje dotyczące jednolitych europejskich standardów raportowania,
 • Ryzyka dotyczące poszczególnych obszarów raportowania,
 • Ryzyka w obszarze raportowania niefinansowego,
 • Odpowiedzialne zakupy w całym łańcuch dostaw, w tym należyta staranność,
 • Rola audytu wewnętrznego i biegłych rewidentów w raportowaniu niefinansowym,
 • Warsztaty dot. audytu obszarów niefinansowych i raportowania niefinansowego.

Termin i miejsce szkolenia:
30 listopada 2022 godz. 9.00-16.30, 7 CPE

Cena standardowa:
Cena 940 zł netto + 23% VAT


Cena promocyjna:
Cena 840 zł netto +23% VAT dla osób, które prześlą złożenie do 21.11.2022  lub są członkami IIA Polska, PIBR, ACCA
lub
Jeśli zgłosisz trzy lub więcej osób dostaniesz 15% zniżki od ceny standardowej, czyli od 940 netto dla każdej z osób.

Zgłoś się na szkolenie:

wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyslij na adres office@olgapetelczyc.pl
zgłoszenie_na_szkolenie_ESG_audytor_wersja_10_2022.docx (47 kB)