Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

ESG dla audytorów, 7 CPE

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Znajomość celów zrównoważonego rozwoju ONZ 2030
 • Znajomość wymogów prawnych dotyczących raportowania niefinansowego i obszarów podlegajacych raportowaniu.  
 • Lepsze rozumienie procesów podlegających raportowaniu tj, kwestii antykorupcyjnych, środowiskowych, społecznychi spraw pracowniczych, praw człowieka, 
 • Znajmość ryzyk w poszczególnych obszarach raportowania niefinansowego/zrównoważonego rozwoju,
 • Znajomosć wymogów dotyczących odpowiedzialnych zakupów czyli uwzględnienia kwestii zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw,
 • Znajomość ryzyk mogących wystąpić w procesie raportowania niefinansowego,
 • Znajomość standardów raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, które mogą być kryteriami oceny w audycie,
 • Umiejętność zastosowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwoju w programach audytu
 • Zdolność wsparcia Zarządu oraz Rady w uwzględnianiu kwestii zrównoważonego rozwoju w działaniach organizacji

Grupa docelowa:

 • Audytorzy wewnętrzni
 • Audytorzy zewnętrzni, szczególnie biegli rewidenci
 • Pracownicy działów compliance
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie raportów niefinansowych
 • Osoby zainteresowane większym nakierowaniem działań ich organizacji na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem

Program:

 • Wymogi prawne w zakresie raportowania niefinansowego
 • Cele zrównoważonego rozwoju ONZ 2030
 • Standardy raportowania i wskaźniki dla obszarów: środowiskowego, antykorupcyjnego, społecznego, spraw pracowniczych, praw człowieka
 • Ryzyka dotyczące poszczególnych obszarów raportowania
 • Ryzyka w obszarze raportowania niefinansowego w szczególności związane z nadużyciami i reputacją
 • Odpowiedzialne zakupy w całym łańcuch dostaw
 • Rola audytu wewnętrznego w raportowaniu niefinansowym
 • Warsztaty dot. audytu obszarów niefinansowych i raportowania niefinansowego

Termin i miejsce szkolenia:

21.10.2021 r. godz. 9.00-16.00, 7 CPE lub 09.12.2021 r.

Cena standardowa:
Cena 790 pln netto + 23% VAT
Promocje
Jeśli jesteś czlonkiem IIA Polska lub PIBR lub prześlesz zgoszenie do 01.10.2021 (dot. szkolenia w terminie 21.10.2021 r.) lub do 15.11.2021 (dot. szkolenia w terminie 09.12.2021) to zapłacisz 690 netto.
lub
Jeśli zgłosisz dwie lub więcej osób dostaniesz 10% zniżki od ceny standardowej, czyli od 790 netto dla każdej z osób.

Zgłoś się na szkolenie:

wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyslij na adres office@olgapetelczyc.pl
zgłoszenie_na_szkolenie_niefinansowe.docx (47 kB)