Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Sygnaliści - przeciwdziałanie nadużyciom w tym tworzenie bezpiecznych systemów raportowania naruszeń prawa

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • Znajomość wymogów prawnych i najlepszych w praktyce w zakresie przeciwdziałania nadużyciom
 • Wiedza na temat tworzenia systemów dla sygnalistów
 • Umiejętność tworzenia regulacji wewnętrznych ograniczających wystąpienie nadużyć
 • Umiejętność zastosowania najlepszych praktyk w codziennej pracy
 • Znajomość konsekwencji zaistnienia nadużyć
 • Umiejętność wykorzystania informacji od sygnalistów oraz wyników audytu i kontroli do doskonalenia systemu kontroli zarządczej
Grupa docelowa:
 • Osoby zajmujące się przygotowywaniem regulacji wewnętrznych w zakresie zgłaszania przepadków naruszenia prawa oraz regulacji dotyczących przeciwdziałaniu nadużyciom
 • Osoby dokonujące analizy ryzyka
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Pracownicy komórek kontroli
 • Konsultanci/rzecznicy ds. etyki
 • Osoby zainteresowane tematem etyki, nadużyć, przeciwdziałaniem korupcji 
Program:
 • nowe regulacje dotyczące sygnalistów, w tym wymogi dotyczące systemów informowania o przypadkach naruszenia prawa,
 • funkcjonowanie środowiska wewnętrznego, kultury organizacyjnej oraz etyka w organizacji, w tym badanie dojrzałości etyki w organizacji,
 • wytyczne i praktyki międzynarodowe w tym nowe Wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym,
 • tworzenie efektywnych systemów dla „sygnalistów”
 • role i odpowiedzialności w systemie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa,
 • społeczne skutki nadużyć,
 • wpływ COVID-19 na wystąpienie nadużyć,
 • prowadzenie działań następczych,
 • odpowiedzialność za przeciwdziałanie nadużyciom oraz konsekwencje prawne,
Termin i forma szkolenia:
20.06.22  szkolenie on-line, w godzinach 9.00-16.00

Cena szkolenia:
cena standardowa 749 zł netto+23% VAT
Promocje
Jeśli jesteś czlonkiem IIA Polska lub prześlesz zgłoszenie do 10.06.22 r. to zapłacisz 649 zł netto.
lub
Jeśli zgłosisz trzy lub więcej osób dostaniesz 15% zniżki od ceny standardowej, czyli od 749 zł netto dla każdej z osób.
Promocja maj miesiącem audytu - 590 netto+ 23% VAT dla każdego, kto przesle zgłoszenie do  01.06.2022 r.

Prowadząca:
Olga Petelczyc

Zgłoś się na szkolenie:
wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyslij na adres office@olgapetelczyc.pl
zgłoszenie_na_szkolenie_sygnaliści_wersja_26_05.docx (47 kB)