Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Sygnaliści,7 CPE

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • Znajomość wymogów prawnych i najlepszych w praktyce w zakresie przeciwdziałania nadużyciom
 • Wiedza na temat tworzenia systemów dla sygnalistów
 • Umiejętność tworzenia regulacji wewnętrznych ograniczających wystąpienie nadużyć
 • Umiejętność zastosowania najlepszych praktyk w codziennej pracy
 • Znajomość konsekwencji zaistnienia nadużyć
 • Umiejętność wykorzystania informacji od sygnalistów oraz wyników audytu i kontroli do doskonalenia systemu kontroli zarządczej
Grupa docelowa:
 • Osoby zajmujące się przygotowywaniem regulacji wewnętrznych w zakresie zgłaszania przepadków naruszenia prawa oraz regulacji dotyczących przeciwdziałaniu nadużyciom
 • Osoby dokonujące analizy ryzyka
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Pracownicy komórek kontroli
 • Konsultanci/rzecznicy ds. etyki
 • Osoby zainteresowane tematem etyki, nadużyć, przeciwdziałaniem korupcji 
Program:
 • nowe regulacje dotyczące sygnalistów, w tym wymogi dotyczące systemów informowania o przypadkach naruszenia prawa,
 • funkcjonowanie środowiska wewnętrznego, kultury organizacyjnej oraz etyka w organizacji, w tym badanie dojrzałości etyki w organizacji,
 • wytyczne i praktyki międzynarodowe w tym nowe Wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym,
 • tworzenie efektywnych systemów dla „sygnalistów”
 • role i odpowiedzialności w systemie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa,
 • społeczne skutki nadużyć,
 • wpływ COVID-19 na wystąpienie nadużyć,
 • prowadzenie działań następczych,
 • odpowiedzialność za przeciwdziałanie nadużyciom oraz konsekwencje prawne,
Termin i forma szkolenia:
26.10.2022 
szkolenie on-line, w godzinach 9.00-16.00
08.12.2022 szkolenie on-line, w godzinach 9.00-16.00

Cena szkolenia:
Cena standardowa 799 zł netto+23% VAT
Promocje
Jeśli jesteś czlonkiem IIA Polska lub prześlesz zgłoszenie do 12.10.2022 r. (dla szkolenia 26.10.2022) lub 24.11.2022 (dla szkolenia 08.12.2022)  to zapłacisz 699 zł netto
lub
Jeśli zgłosisz trzy lub więcej osób dostaniesz 15% zniżki od ceny standardowej, czyli od 799 zł netto dla każdej z osób.

Prowadząca:
Olga Petelczyc

Zgłoś się na szkolenie:
wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyslij na adres office@olgapetelczyc.pl
zgłoszenie_na_szkolenie_sygnaliści_wersja_26_05.docx (47 kB)