Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • zapoznanie z wytycznymi oraz dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • pozyskanie umiejętności identyfikacji ryzyka i zarządzania ryzykiem w praktyce,
 • zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów organizacji dzięki zarządzaniu ryzykiem,
 • świadomość korzyści z zarządzania ryzykiem w administracji publicznej,
 • umiejętność wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem do poniesienia efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w organizacji.
Grupa docelowa:
 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenia identyfikowanie ryzyka i zarządzania ryzykiem w procesach,
 • Pracownicy odpowiedzialni za koordynowanie systemu zarządzania ryzykiem,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
 • Kontrolerzy,
 • Audytorzy wewnętrzni.
Program:
1. Spojrzenie strategiczne:
 • międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • nowa strategia KE w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć w projektach współfinansowanych z UE,
 • model trzech linii IIA (obrony) z perspektywy procesu zarządzania ryzykiem,
 • standardy kontroli zarządczej a zarządzanie ryzykiem,
 • role i odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem,
 • kultura ryzyka w organizacji, co to jest i dlaczego jest ważna?
 • cele i mierniki.
2. Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem:
 • identyfikacja ryzyka
 • ocena ryzyka
 • ustalenie priorytetów dla ryzyk
 • projektowanie odpowiedzi na ryzyka
 • monitorowanie i raportowanie ryzyka
3. Warsztaty- proces identyfikacji i analizy ryzyka oraz projektowanie mechanizmów ograniczających wystąpienie ryzyka w oparciu o ustalenia audytów i kontroli oraz informacje od sygnalistów, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka nadużyć.

Termin i forma szkolenia:
04.11.22  szkolenie on-line, w godzinach 9.00-16.00

Prowadząca:
Olga Petelczyc

Zgłoś się na szkolenie:
Szkolenie orgnizowane we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej

Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej | KSAP