Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Budowanie programów etycznych

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Kompleksowe przygotowanie do zaplanowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie funkcjonowania programu etycznego w organizacji, a w szczególności:
 • Zapoznanie się z regulacjami i dobrymi praktykami dotyczącymi wdrożenia rozwiązań kształtujących kulturę etyczną organizacji
 • Zrozumienie korelacji pomiędzy dojrzałością organizacyjną a systemowym wdrożeniem programu etycznego
 • Pozyskanie wiedzy o najlepszych praktykach w zakresie budowania programu etycznego w organizacji
 • Pozyskanie bazowej, praktycznej  wiedzy  „od koncepcji do wdrożenia” programu etycznego
 • Pozyskanie umiejętności i narzędzi do systemowego wdrażania programu oraz poszczególnych jego elementów
 • Zapoznanie się z narzędziami wspierającymi kształtowanie i realizowanie projektu związanego z podnoszeniem kultury etycznej w organizacji
 • Zaznajomienie się z istotnymi aspektami komunikacji w trakcie wdrażania programu etycznego
Grupa docelowa:
 • Kierownictwo różnych szczebli definiujący potrzebę podniesienia standardów etycznych w organizacji
 • osoby zainteresowane tematem etyki,
 • pracownicy komórek compliance
 • liderzy projektów związanych z wdrażaniem programu etycznego, projektów zarządczych
 • osoby zajmujące się przygotowywaniem regulacji wewnętrznych;
 • audytorzy wewnętrzni;
 • konsultanci/rzecznicy ds. etyki;
 • Średnia/wyższa kadra kierownicza.
Program:
 • Dlaczego  organizacja powinna wdrożyć kompleksowy program etyczny?
 • Omówienie wybranych regulacji i dobrych praktyk lub innych powodów nakładającychna organizacje koniecznośćustanowienia i wdrożenia kompleksowego programu etycznego
 • Czy organizacja jest gotowa do przyjęcia i wdrożenia programu etycznego?
 • Diagnozowanie dojrzałości organizacji do wdrożenia programu etycznego, praktyczne aspekty oraz narzędzia do badania gotowości i kultury etycznej organizacji
 • Co to jest  kompleksowy program etyczny ?
 • Omówienie poszczególnych filarów tworzących podstawowy, uniwersalny program etyczny
 • Od  czego zacząć ? Jakie są pomocne narzędzia wspierające działania „od koncepcji do wdrożenia”?
 • Przygotowanie uniwersalnego modelu programu etycznego, zaplanowanie działań wdrożeniowych dla poszczególnych elementów programu etycznego z uwzględnieniem adekwatności do potrzeb organizacji. Praktyczny przewodnik.
 • Jak budować i zbudować najważniejszy dokument programu etycznego – kodeks etyki?
 • Tworzenie dokumentacji wiązanej z programem etycznym ,w szczególności kodeksu etyki. Praktyczne aspekty tego procesu.
 • Jak wzmocnić skuteczność wdrożenia programu etycznego?  Jak uniknąć fasadowości programu etycznego i kodeksu etyki?
 • Omówienie ryzyk oraz istotnych zagadnień przy wdrażaniu programu etycznego takich jak role i odpowiedzialności, komunikacja, angażowanie interesariuszy w budowanie programu etycznego
 • Czy kodeks etyczny  jest obecny i działa w codziennym życiu organizacji?
 • Omówienie wybranych zagadnień i rozwiązań wspierających „życie” kodeksu etyki w tym także zgłoszenia naruszeń kodeksu i ścieżki ich rozpatrywania.
 • Czy wdrożony program etyczny działa?
 • O funkcjonowaniu programu etycznego i kodeksu etyki w codziennym życiu organizacji
  Omówienie praktycznego monitoringu bieżącego i cyklicznego dojrzałości etycznej organizacji
Termin i forma szkolenia:
25 listopada 2022-  szkolenie on-line, w godzinach 9.00-16.00

Cena standardowa: 799 zł + 23% VAT

Cena promocyjna: 699 zł + 23% VAT dla czlonków IIA Polska oraz osób które zglosza się do 22.11.2022 r.

Jeśli zgłosisz trzy lub więcej osób dostaniesz 15% zniżki od ceny standardowej, czyli od 799 zł netto dla każdej z osób.
Prowadząca:
Beata Ossowska-Lango

Zgłoś się na szkolenie:
Wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy mailem na office@olgapetelczyc.pl
zgłoszenie_na_program_etyczny.docx (47 kB)