Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Pisanie sprawozdań z audytów i kontroli, 7 CPE

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • Skrócenie czasu pisania sprawozdań,
 • Umiejętność jasnego formułowania ustaleń bez konieczności pogrubiania, podkreślania, zmiany koloru najważniejszej treści,
 • Umiejętność dostosowania sprawozdania do rodzaju zadania (zapewniające, kontrolne, doradcze, sprawdzające, raport okresowy),
 • Znajomość najczęściej popełnianych błędów i wiedza jak ich unikać,
 • Znajomość zasad stosowania strony biernej i interpunkcji w zależności od celu sprawozdania,
 • Umiejętność okiełznania długich zdań,
 • Wiedza na temat zbędnych wyrazów "zapychaczy" i znajomość zasad unikania ich przy pisani sprawozdań,
 • Nauka na błędach innych, zbiór praktycznych wskazówek do wykorzystania od ręki
Grupa docelowa:
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Audytorzy zewnętrzni,
 • Kontrolerzy,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdań z działania systemu kontroli zarządczej,
 • Pracownicy działów compliance,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie różnego rodzaju raportów okresowych.
Program:
 •  Zanim zaczniesz audyt:
  • Ustalanie odbiorców i celów sprawozdania,
  • Określanie sposób zbierania informacji i dowód na potrzeby przygotowania sprawozdania,
  • Określanie formatu sprawozdania,
  • Komunikacja z klientem w trakcie formułowania ustaleń,
 • Kiedy powstaje pierwszy draft:
  • Weryfikacja czy zakres ustaleń i zakres audytu są tożsame,
  • Formułowanie treści sprawozdania (zdania wielokrotnie złożone, strona bierna),
  • Unikanie błędów w opisie stanu faktycznego,
  • Weryfikacja struktury sprawozdania, pod kątem szybkości dotarcia do kluczowych informacji,
  • Sprawdzenie czy sposób konstruowania treści jest obiektywny i nie zawiera krytycznych sformułowań w miejsce faktów,
  • Weryfikacja błędów, literówek,
  • Sposób przygotowywania załączników,
  • Spójność pomiędzy ustaleniami, opisem przyczyn i skutków oraz zaleceniami,
  • Najczęściej popełniane błędy
 • Zatwierdzenie raportu przez koordynatora zadania lub osobę kierującą komórką audytu
  • Ustalenie sposobu komunikacji i uwzględniania poprawek,
  • Przyjmowanie informacji zwrotnej i dodatkowe prace w ramach audytu,
  • Przegląd jakości prowadzony przez osobę odpowiedzialną za nadzór nad zadaniem i ostateczną treścią sprawozdania,
  • Komunikacja z klientem audytu i prezentacja wyników najwyższemu kierownictwu i radzie nadzorczej/komitetowi audytu.
Termin i forma szkolenia:
14.10.2021 r. lub 02.12.2021 r. szkolenie on-line, w godzinach 9.00-16.00

Prowadząca:
Olga Petelczyc

Zgłoś się na szkolenie:

Cena standardowa:
Cena 690 pln netto + 23% VAT
Promocje
Jeśli jesteś czlonkiem IIA Polska lub prześlesz zgłoszenie do  25.09.21 (dot. terminu szkolenia do 14.10.2021 r.) lub  do 30.10.21 r. (dot. terminu szkolenia 02.12.2021 r) to zapłacisz 590 netto.
lub
Jeśli zgłosisz dwie lub więcej osób dostaniesz 10% zniżki od ceny standardowej, czyli od 690 netto dla każdej z osób.

wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy mailem na olga@olgapetelczyc.pl
zgłoszenie_na_szkolenie_raporty_otwarte.docx (47 kB)