Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Pisanie sprawozdań z audytów i kontroli, 7 CPE

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • Skrócenie czasu pisania sprawozdań,
 • Umiejętność jasnego formułowania ustaleń bez konieczności pogrubiania, podkreślania, zmiany koloru najważniejszej treści,
 • Umiejętność dostosowania sprawozdania do rodzaju zadania (zapewniające, kontrolne, doradcze, sprawdzające, raport okresowy),
 • Znajomość najczęściej popełnianych błędów i wiedza jak ich unikać,
 • Znajomość zasad stosowania strony biernej i interpunkcji w zależności od celu sprawozdania,
 • Umiejętność okiełznania długich zdań,
 • Wiedza na temat zbędnych wyrazów "zapychaczy" i znajomość zasad unikania ich przy pisaniu sprawozdań,
 • Nauka na błędach innych, zbiór praktycznych wskazówek do wykorzystania od ręki.
Grupa docelowa:
 • Audytorzy wewnętrzni,
 • Audytorzy zewnętrzni,
 • Kontrolerzy,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdań z działania systemu kontroli zarządczej,
 • Pracownicy działów compliance,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie różnego rodzaju raportów okresowych.
Program:
 •  Zanim zaczniesz audyt:
  • Ustalanie odbiorców i celów sprawozdania,
  • Określanie sposobu zbierania informacji i dowodów na potrzeby przygotowania sprawozdania,
  • Określanie formatu sprawozdania,
  • Komunikacja z klientem w trakcie formułowania ustaleń,
 • Kiedy powstaje pierwszy draft:
  • Weryfikacja czy zakres ustaleń i zakres audytu są tożsame,
  • Formułowanie treści sprawozdania (zdania wielokrotnie złożone, strona bierna),
  • Unikanie błędów w opisie stanu faktycznego,
  • Weryfikacja struktury sprawozdania, pod kątem szybkości dotarcia do kluczowych informacji,
  • Sprawdzenie czy sposób konstruowania treści jest obiektywny i nie zawiera krytycznych sformułowań w miejsce faktów,
  • Weryfikacja błędów, literówek,
  • Sposób przygotowywania załączników,
  • Spójność pomiędzy ustaleniami, opisem przyczyn i skutków oraz zaleceniami,
  • Najczęściej popełniane błędy
 • Zatwierdzenie raportu przez koordynatora zadania lub osobę kierującą komórką audytu:
  • Ustalenie sposobu komunikacji i uwzględniania poprawek,
  • Przyjmowanie informacji zwrotnej i dodatkowe prace w ramach audytu,
  • Przegląd jakości prowadzony przez osobę odpowiedzialną za nadzór nad zadaniem i ostateczną treścią sprawozdania,
  • Komunikacja z klientem audytu i prezentacja wyników najwyższemu kierownictwu i radzie nadzorczej/komitetowi audytu.
Termin i forma szkolenia:
27.11.2023 -  szkolenie on-line, w godzinach 9.00-16.00

Cena standardowa: 899 zł + 23% VAT

Cena promocyjna: 799 zł + 23% VAT dla członków IIA Polska i ACCA oraz osób, które zgloszą się do 15.11.2023 r.

Jeśli zgłosisz trzy lub więcej osób dostaniesz 15% zniżki od ceny standardowej, czyli od 899 zł netto dla każdej z osób.
Prowadząca:
Olga Petelczyc

Zgłoś się na szkolenie:
Wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy mailem na office@olgapetelczyc.pl
Zgloszenie_pisanie_sprawodzan_wersja_2023.docx (44 kB)