Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Nadużycia pracownicze, 7 CPE

Nadużycia pracownicze - Kompleksowy program przeciwdziałania nadużyciom w organizacji od koncepcji do wdrożenia- poradnik praktyczny – 7 CPE

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • Znajomość podstawowych definicji, narzędzi, wymogów prawnych i najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania nadużyciom pracowniczym;
 • Umiejętność zdiagnozowania poziomu odporności przedsiębiorstwa na nadużycia
 • Znajomość rozwiązań umożliwiających udoskonalenie systemu przeciwdziałania nadużyciom pracowniczym
 • umiejętność tworzenia regulacji wewnętrznych ograniczających wystąpienie nadużyć;
 • Umiejętność zaprojektowania programu przeciwdziałania nadużyciom w przedsiębiorstwie i zapewnienia jego funkcjonowania
 • Umiejętność wykorzystania warsztatu audytu wewnętrznego do budowania i funkcjonowania programu przeciwdziałania nadużyciom
 • Znalezienie odpowiedzi na pytanie „od czego zacząć”?
 
Grupa docelowa:
 • Liderzy i pracownicy zajmujący się projektowaniem i wdrażaniem projektów przekrojowych, ogólnosystemowych w organizacji
 • Kierownictwo wyższego i średniego szczebla w dużych i średnich organizacjach
 • pracownicy z komórek  compliance
 • Pracownicy komórek kontroli wewnętrznej, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem
 • Konsultanci/ rzecznicy ds. etyki
 • Audytorzy wewnętrzni
Proponowany program:
 • ramy prawne i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie przeciwdziałania nadużyciom
 • odpowiedzialności, definicje, podstawowa terminologia dotycząca nadużyć w przedsiębiorstwie
 • omówienie czynników wpływających na odporność organizacji na nadużycia w szczególności kultura organizacyjna i kultura etyczna
 • omówienie narzędzia do badania poziomu postrzegania kwestii nadużyć w organizacji
 • wskazanie i omówienie praktycznego narzędzia do badania odporności organizacji na nadużycia
 • projektowanie systemu przeciwdziałaniu nadużyciom:
  • główne filary,
  • praktyczne uregulowania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami,
  • komunikowanie, informowanie, raportowanie i korygowanie
 • monitorowanie skuteczności wdrożonego programu przeciwdziałaniu nadużyciom
Prowadząca:
Beata Ossowska - Lango

Termin szkolenia:
27.10.2021 - szkolenie w formie on-line

Cena szkolenia:
690 netto+23% vat
Promocje
Jeśli jesteś czlonkiem IIA Polska lub prześlesz zgłoszenie do 25.09.21 r. to zapłacisz 590 netto.
lub
Jeśli zgłosisz dwie lub więcej osób dostaniesz 10% zniżki od ceny standardowej, czyli od 690 netto dla każdej z osób.

wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy mailem na office@olgapetelczyc.pl
zgłoszenie_na_szkolenie_nadużycia.docx (47 kB)