Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Nadużycia pracownicze, 7 CPE

Nadużycia pracownicze - Kompleksowy program przeciwdziałania nadużyciom w organizacji od koncepcji do wdrożenia- poradnik praktyczny – 7 CPE

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • Znajomość podstawowych definicji, narzędzi, wymogów prawnych i najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania nadużyciom pracowniczym;
 • Umiejętność zdiagnozowania poziomu odporności przedsiębiorstwa na nadużycia;
 • Znajomość rozwiązań umożliwiających udoskonalenie systemu przeciwdziałania nadużyciom pracowniczym;
 • Umiejętność tworzenia regulacji wewnętrznych ograniczających wystąpienie nadużyć;
 • Umiejętność zaprojektowania programu przeciwdziałania nadużyciom w przedsiębiorstwie i zapewnienia jego funkcjonowania;
 • Umiejętność wykorzystania warsztatu audytu wewnętrznego do budowania i funkcjonowania programu przeciwdziałania nadużyciom;
 • Znalezienie odpowiedzi na pytanie „od czego zacząć”?
 
Grupa docelowa:
 • Liderzy i pracownicy zajmujący się projektowaniem i wdrażaniem projektów przekrojowych, ogólnosystemowych w organizacji
 • Kierownictwo wyższego i średniego szczebla w dużych i średnich organizacjach
 • Pracownicy z komórek  compliance
 • Pracownicy komórek kontroli wewnętrznej, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem
 • Konsultanci/ rzecznicy ds. etyki
 • Audytorzy wewnętrzni
Proponowany program:
 1. Nadużycia gospodarcze w teorii:
 1. Podstawowe informacje na temat nadużyć
 2. Rodzaje nadużyć i mechanizmy ich popełniania (korupcja, oszustwo, konflikt interesów, nieuczciwa konkurencja, przestępstwa przeciwko dokumentom, poświadczenie nieprawdy, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu)
 3. Nadużycia w liczbach
 4. Trójkąt Crassey’a
2. Przeciwdziałanie nadużyciom i ocena poziomu odporności przedsiębiorstwa na nadużycia:
 1. Mapowanie ryzyka
 2. Procedury wewnętrzne
 3. Mapowanie odpowiedzialności
 4. Szkolenia
 5. Etyka pracownika
3. Wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości
4. Identyfikacja nadużycia – co robić?
 1. Działanie w oparciu o procedury
 2. Informowanie organów
 3. Zapobieganie nadużyciom w przyszłości
Prowadząca:
Justyna Papież - Łogin, adwokat, Olesiński i Wspólnicy
Senior Associate w Olesiński i Wspólnicy,  Compliance Officer, posiada certyfikat audytora wewnętrznego ISO 37001 oraz certyfikat z zakresu Systemu Zarządzania Zgodnością zgodny z ISO 37301.
Specjalizuje się w doradztwie z zakresu compliance i prawa karnego, w tym w szczególności gospodarczego i skarbowego. Posiada doświadczenie w sprawach związanych ze zwalczaniem nadużyć popełnianych na szkodę przedsiębiorców i osobistymi interesami menadżerów – przede wszystkim ich odpowiedzialnością cywilną, administracyjną i karną.

W ramach obszaru compliance zajmuje się wdrażaniem procedur zapewniających zgodność działalności przedsiębiorstwa z aktualnymi regulacjami krajowymi, międzynarodowymi i wewnętrznymi organizacji. Wspiera przy budowaniu  skutecznych systemów compliance oraz przy identyfikacji wewnętrznych ryzyk organizacji i tworzeniu mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom.

Realizuje projekty dotyczące m.in. zmniejszania ryzyka odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej, mapowania odpowiedzialności w strukturze spółek oraz oceny funkcjonujących w nich procedur.

Termin szkolenia:
13.12.2022 - szkolenie w formie on-line
Cena szkolenia:
cena standardowa 799 zł netto+23% VAT
Promocje
Jeśli jesteś czlonkiem IIA Polska lub prześlesz zgłoszenie do 5.12.2022 r. to zapłacisz 699 zł netto.
lub
Jeśli zgłosisz trzy lub więcej osób dostaniesz 15% zniżki od ceny standardowej, czyli od 799 zł netto dla każdej z osób.

Zgłoś się na szkolenie:

wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy mailem na office@olgapetelczyc.pl
zgłoszenie_na_szkolenie_nadużycia_15_11.docx (47 kB)