Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Nadużycia pracownicze, 7 CPE

Nadużycia pracownicze - Kompleksowy program przeciwdziałania nadużyciom w organizacji od koncepcji do wdrożenia- poradnik praktyczny – 7 CPE

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • Znajomość podstawowych definicji, narzędzi, wymogów prawnych i najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania nadużyciom pracowniczym;
 • Umiejętność zdiagnozowania poziomu odporności przedsiębiorstwa na nadużycia;
 • Znajomość rozwiązań umożliwiających udoskonalenie systemu przeciwdziałania nadużyciom pracowniczym;
 • Umiejętność tworzenia regulacji wewnętrznych ograniczających wystąpienie nadużyć;
 • Umiejętność zaprojektowania programu przeciwdziałania nadużyciom w przedsiębiorstwie i zapewnienia jego funkcjonowania;
 • Umiejętność wykorzystania warsztatu audytu wewnętrznego do budowania i funkcjonowania programu przeciwdziałania nadużyciom;
 • Znalezienie odpowiedzi na pytanie „od czego zacząć”?
 
Grupa docelowa:
 • Liderzy i pracownicy zajmujący się projektowaniem i wdrażaniem projektów przekrojowych, ogólnosystemowych w organizacji
 • Kierownictwo wyższego i średniego szczebla w dużych i średnich organizacjach
 • Pracownicy z komórek  compliance
 • Pracownicy komórek kontroli wewnętrznej, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem
 • Konsultanci/ rzecznicy ds. etyki
 • Audytorzy wewnętrzni
Proponowany program:
 • ramy prawne i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie przeciwdziałania nadużyciom
 • odpowiedzialności, definicje, podstawowa terminologia dotycząca nadużyć w przedsiębiorstwie
 • omówienie czynników wpływających na odporność organizacji na nadużycia w szczególności kultura organizacyjna i kultura etyczna
 • omówienie narzędzia do badania poziomu postrzegania kwestii nadużyć w organizacji
 • wskazanie i omówienie praktycznego narzędzia do badania odporności organizacji na nadużycia
 • projektowanie systemu przeciwdziałaniu nadużyciom:
  • główne filary,
  • praktyczne uregulowania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami,
  • komunikowanie, informowanie, raportowanie i korygowanie
 • monitorowanie skuteczności wdrożonego programu przeciwdziałaniu nadużyciom
Prowadząca:
Beata Ossowska-Lango
 • audytor wewnętrzny, wieloletni Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w grupie kapitałowej,
 • lider wdrożenia i zarządzania kompleksowego PROGRAMU ETYCZNEGO  i PROGRAMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUZYĆ w organizacji
 • Rzecznik ds. etyki, Przewodnicząca Rady ds. etyki.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami.
Doświadczenia i praktykę wdrożeniowo-zarządczą zdobywała w obszarach:
 • audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej : metodologia i organizacja i zarządzanie w oparciu o  międzynarodowe standardy audytu oraz z „dobre praktyki spółek giełdowych”
 • wdrożenie rozwiązań służących  zapobieganiu występowania ryzyka nadużyć i zarządzanie ryzykiem nadużyć w organizacji w ramach kompleksowego PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM  wdrożenie
 • zarządzania obszarem etyki w organizacji : kompleksowe wdrożenie PROGRAMU ETYCZNEGO w oparciu o najlepsze praktyki w tym zakresie. Implementacja i komunikacja Programu  wielokrotnie były nagradzane zarówno jako dobre praktyki w prowadzeniu CSR jak i spełniające najwyższe standardy w tych kategoriach.
Obecnie jako wykładowca dzieli się swoja wiedzą i praktyką z osobami i podmiotami podpowiadając ścieżki i metody skutecznej implementacji elementów Programu etycznego oraz Programu zarządzania ryzykiem nadużyć

Termin szkolenia:
23.11.2022 - szkolenie w formie on-line
Cena szkolenia:
cena standardowa 799 zł netto+23% VAT
Promocje
Jeśli jesteś czlonkiem IIA Polska lub prześlesz zgłoszenie do 09.11.2022 r. to zapłacisz 699 zł netto.
lub
Jeśli zgłosisz trzy lub więcej osób dostaniesz 15% zniżki od ceny standardowej, czyli od 799 zł netto dla każdej z osób.

Zgłoś się na szkolenie:

wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy mailem na office@olgapetelczyc.pl
zgłoszenie_na_szkolenie_nadużycia.docx (46 kB)