Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Koordynacja współpracy z kontrolami zewnętrznymi i audytem wewnętrznym

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • lepsze zrozumienie procesu audytu i kontroli a co za tym idzie poprawa współpracy pomiędzy służbami audytu i kontroli a pracownikami administracji publicznej
 • poprawa komunikacji pomiędzy obiema stronami i minimalizacja stresu wynikającego z procesów audytowych i kontrolnych
 • lepsze wykorzystanie wyników audytu i kontroli do usprawniania działań jednostki

Grupa docelowa:

 • Osoby odpowiedzialne za współprace i koordynacje współpracy z zewnętrznymi służbami audytu i kontroli
 • audytorzy wewnętrzni
 • pracownicy komórek kontroli
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 

Program:

      1. Podstawowe informacje z obszaru audytu wewnętrznego
 • Rola i zakres działań audytu wewnętrznego;
 • Standardów i regulacji – zakres oraz kluczowe terminy specyficzne z perspektyw sprawnej współpracy;
 • Prawa i obowiązki audytowych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w trakcie trwania całego procesu audytu i monitorowania zaleceń;
      2. Współpraca z zewnętrznymi organami audytu i kontroli
 • Przedstawienie instytucji jakie mogą dokonywać audytów i kontroli;
 • Przedstawienie różnych regulacji z jakimi mogą spotkać się uczestnicy szkolenia w ramach audytów i kontroli;
 • Omówienie praktycznych aspektów koordynacji audytu/kontroli na poziomie instytucji, składania wyjaśnień, przygotowywania odpowiedzi na raporty/informacje pokontrolne;
 • omowienie pułapek myślowych w pracy audytora/kontrolera,
      3. Omówienie przykładowych nieprawidłowości i nadużyć stwierdzanych przez służby
           audytu i kontroli.
 
      4. Wykorzystanie wyników audytów i kontroli przy planowaniu i realizacji zadań mające na celu
          wzmocnienie mechanizmów kontrolnych w tym ograniczające nadużycia – warsztat analityczny
 • Omówienie kwestii związanych z monitorowaniem wdrożenia zaleceń i ich znaczenia dla ciągłego uczenia się organizacji i osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania/projekty w tym w ramach analizy ryzyka prowadzonej przez organizację;

Termin i miejsce:

26.05.2021 r. , szkolenie on-line realizowane we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, 

Zapisy:

ONLINE LIVE Koordynacja współpracy z kontrolami zewnętrznymi i audytem wewnętrznym | KSAP