Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Szkolenia

Od kilkunastu lat prowadzę zajęcia jako wykładowca  uniwersytecki i trener. Przeszkoliłam ponad 3000 osób. Od października 2015 r. przeprowadziłam kilkadziesiąt szkoleń dla administracji i biznesu dotyczących zagadnień związanych z: etyką, przeciwdziałaniem i wykrywaniem nadużyć i korupcji, konfliktem interesów, zarządzaniem ryzykiem nadużyć i raportowania niefinansowego. Prowadziłam zajęcia w ramach studium antykorupcyjnego organizowanego przez KPRM oraz szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu audytu projektów europejskich na zlecenie Banku Światowego.

Na szkoleniach prezentuję praktyczne podejście  w oparciu o wiedzę zdobytą jako szefowa audytu w jednej z największych agencji wykonawczych przez wiele lat współpracując również  ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR jak i tą zdobywaną podczas realizacji projektów audytowych.

Regularnie jestem prelegentką na wielu konferencjach w kraju i zagranicą.

Miałam przyjemność moderować jeden z paneli na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w marcu 2018 r. w Paryżu.  Byłam ekspertem Banku Światowego i prowadziłam szkolenia w zakresie audytu projektów finansowanych ze źródeł publicznych. W listopadzie 2019 r. na zaproszenie Komisji Europejskiej w trakcie konferencji w Brukseli "From hindsight to insight and beyond - How Internal Audit may contribute to foresight" dzieliłam się swoimi doświadczeniami w zakresie audytowania kultury organizacji.