Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Regulamin szkoleń on-line

Regulamin szkoleń organizowanych on-line za pośrednictwem platformy clickmetting.com
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 
 1. Organizatorem szkolenia jest Arete Audit Olga Petelczyc, z siedzibą przy ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, NIP 858-155-64-23.
 2. Uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu formularza zgłoszeniowego lub zakupie biletu przez platformę Evenea.
 3. Szkolenia odbywają się w formie on-line na platformie clickmeeting
 
§ 2. Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia oraz organizacji zgłaszającej uczestnika na szkolenie
 
 1. Uczestnik lub organizacja delegująca uczestnika na szkolenie jest zobowiązana do opłacenie szkolenia zgodnie z danymi i w terminie wskazanymi na fakturze VAT, chyba, że zakup szkolenia nastąpił za pośrednictwem platformy Evenea.
 2. Ewentualną rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do organizatora w formie pisemnej (e-mail) nie później niż 7 dni przed szkoleniem. Po tym terminie możliwe jest jedynie zastępstwo zgłoszonego uczestnika, co należy zgłosić na adres: olga@olgapetelczyc.pl.
 3. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie powoduje zwrotu opłaty lub zwolnienia z obowiązku zapłaty
 4. Uczestnik potwierdza, że dysponuje komputerem stacjonarnym lub laptop z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5 oraz WebRTC. Dodatkowo polecaną do użycia na szkoleniu przeglądarką internetową jest Google Chrome w wersji 29 lub wyższej, FireFox w wersji 45 lub wyższej lub Opera w wersji 38 lub wyższej. 3.
 5. Uczestnik potwierdza, że dysponuje komputerem lub laptopem wyposażonym w: mikrofon, głośniki i kamerkę internetową (kamera internetowa opcjonalnie). Zaleca się monitor o rozdzielności FullHD, jednak do udziału w szkoleniu dopuszczone są monitory o mniejszej rozdzielczości
 6. Uczestnik potwierdza, że na potrzeby szkolenia dysponuje dostępem do szerokopasmowego Internet, a w przypadku połączenia do sieci Internet przez WiFi producent rozwiązania zaleca używanie sieci WiFi działających w paśmie 5GHz w celu wyeliminowania mikro przerw jakie mogą wystąpić podczas szkolenia przy zwykłym WiFi.
 7. W celu przetestowania kamery i mikrofonu należy po wejściu na link szkolenia online kliknąć w Ustawienia Audio i Wideo w panelu Audio i Wideo. Tam znajduje się opcja sprawdzenia kamery oraz mikrofonu.
 8. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na warunkach w nim określonych.
 9. W przypadku gdyby uczestnik nie otrzymał linku do szkolenia, zobowiązany jest najpóźniej na godzinę przed szkoleniem poinformować o tym organizatora e-mailowo: olga@olgapetelczyc.pl oraz tel. 607 50 40 32
 
§ 3. Prawa i obowiązki organizatora
 
 1. W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby osób do uruchomienia szkolenia lub choroby trenera, Arete Audit Olga Petelczyc zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania innego terminu szkolenia. Zamawiający może nie wyrazić zgody na nowy termin szkolenia. W takiej sytuacji, jeśli opłata za szkolenie została uiszczona zostaje ona w całości zwrócona zamawiającemu.
 2. Link do szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymają najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia, w przypadku osób zakupujących szkolenie za pośrednictwem platformy Evenea w skrajnym przypadku link zostanie przesłany najpóźniej na godzinę przed szkoleniem.
 3. Szkolenie będzie prowadzone przy użyciu platformy internetowej
 4. Materiały szkoleniowe zostaną przesłane e-mailem, bądź będą udostępniane w trakcie szkolenia.
 5. W szkoleniu uczestniczy kilka osób jednocześnie. Maksymalnie 15 osób.
 6. Wykładowca dopuszcza możliwość wyciszenia wszystkim uczestnikom mikrofonów na czas kiedy będzie dokonywał prezentacji lub osobie, która znajduje się w miejscu, gdzie jest hałas przeszkadzający innym uczestnikom udział w szkoleniu lub prowadzone są postronne rozmowy.
 7. Organizator dokonuje sprawdzenia uczestnictwa przez sprawdzenie osób zalogowanych się do spotkania. Potwierdzenie uczestnictwa jest podstawą wystawienia certyfikatu
 
§ 4. Prawa autorskie
 1. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez Olgę Petelczyc są objęte prawami autorskimi.
 2. Materiały te mogą być rozpowszechniane nieodpłatnie, jedynie za indywidualną zgoda organizatora szkolenia, z klauzulą wskazującą, że prawa autorskie należą do Arete Audit Olga Petelczyc.
 3. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych w celach komercyjnych jest zabronione.
 
§ 5. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Arete Audit Olga Petelczyc z siedzibą w Warszawie, ul. Banderii 4, 01-164 Warszawa, tel. 607504032, e-mail: olga@olgapetelczyc.pl Kontakt w sprawie dotyczącej ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: olga@olgapetelczyc.pl.
 
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji szkolenia. Dane będą wykorzystane w celu:
 1. rejestracji uczestników,
 2. sprawdzenie obecności,
 3. przesłania niezbędnych materiałów szkoleniowych,
 4. wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i przesłania uczestnikowi
 5. dokonanie ewaluacji szkolenia,
 6. wystawienie faktury za szkolenie
 
 1. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w oparciu o udzieloną zgodę;
 2. Dane mogą być przekazane uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane dostawcom i podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Arete Audit Olga Petelczyc w celach związanych ze szkoleniem (m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych i firmom kurierskim) – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z Arete Audit Olga Petelczyc i wyłącznie na potrzeby realizacji szkolenia.
 3. Uczestnik zawsze ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Arete Audit Olga Petelczyc przechowuje dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa do chwili wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z tych przepisów. Pozostałe dane Arete Audit Olga Petelczyc przechowuje do chwili przedawnienia roszczeń.
 5. Uczestnik ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.
 
§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia Uczestnika na szkolenie do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych ze szkoleniem.
 2. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować pod adresem e-mail: olga@olgapetelczyc.pl
 3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.