Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Nowa strategia Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania nadużyć finansowychThe world doesn't change by itself. If we want fairer world we have to actively take part in it!
Ana Garrido Ramos,
Wistleblower. Anti-curruption Award Winner 2018

Polska będzie jednym z największych beneficjentów budżetu UE na lata 2021-2027. Czas się zastanowić jak efektywnie wykorzystać te środki.

Co można zrobić, aby fundusze UE jeszcze lepiej przyczyniły się do rozwoju naszej gospodarki?
Trzeba podjąć wszelkie możliwe działania by ograniczyć liczbę a przede wszystkim wartość nadużyć. Szybko
i adekwatnie reagować na pojawiające się sygnały o nadużyciach. Problem korupcji i nadużyć to przede wszystkim problem ekonomiczny. Nieetyczne postawy w efekcie oznaczają mniej pieniędzy dla szkół, służby zdrowia, czy na budowę dróg. Osoby popełniające nadużycia bogacą się a zwykli obywatele mają gorszą jakość usług publicznych czy na rózwoj ich firm po przez wyciek pieniędzy m.in. na inwestycje z budżetu.

Aby lepiej walczyć z korupcją i nadużyciami Komisja Europejska przygotowała nową strategie o nazwie: „Strategia Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych – wzmożenie działań w celu ochrony budżetu UE”.

 
Komisja przygotowała analizę efektów poprzedniej strategii przyjętej w 2011 roku. Zidentyfikowano następujące obszary do doskonalenia:
  • potrzeba bardziej kompleksowej centralnej zdolności analitycznej, umożliwiającej przegląd danych dotyczących schematów nadużyć finansowych, profili sprawców nadużyć
    i słabych punktów w unijnych systemach kontroli wewnętrznej.
  • Aby zapewnić spójność i zoptymalizować skuteczność i efektywność, zdecentralizowana ocena i zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych muszą być skoordynowane i monitorowane
    za pomocą silnego centralnego systemu kontroli.
Wśród najczęście występujacych nadużyć wskazano naliczanie nadmiernych kosztów poprzez fałszywe oświadczenia lub sfałszowane dokumenty przedstawiane w ramach projektów.

Aby ograniczyć ten rodzaj nadużyć w nowym rozporządzeniu finansowym i programach sektorowych przewidzianych w WRF na lata 2021–2027 zakłada się relatywne zwiększenie skali finansowania unijnego niepowiązanego z kosztami lub na podstawie uproszczonych opcji kosztów, które to modele okazały się mniej podatne na próby nadużyć.

I tutaj duże wyzwanie dla kontrolerów i audytorów, nie koncentrujemy się na dokumentach,
ale zbieramy dowody na potwierdzenie osiągnięcia celów (dowody nie oświadczenia).

Dodatkowym bodźcem niewątpliwie były również wyniki kontroli ETO, który zalecił udoskonalenie środki wykrywania nadużyć finansowych poprzez upowszechnienie narzędzi do analizy danych, zwiększenie współpracy i solidniejszą ocenę ryzyka nadużyć finansowych.

W efekcie KE sformułowała dwa cele strategiczne:

Cel nr 1: gromadzenie i analiza danych Dalsze podnoszenie poziomu wiedzy na temat schematów nadużyć finansowych, profili sprawców nadużyć i słabości systemowych związanych z nadużyciami mającymi wpływ na budżet UE.

Cel nr 2: koordynacja, współpraca i procesy Optymalizacja koordynacji, współpracy i procedur służących zwalczaniu nadużyć finansowych, w szczególności między służbami Komisji i agencjami wykonawczymi

W odniesieniu do zwalczania nadużyć zdefiniowano również zasady przewodnie i docelowe normy:
● Zero tolerancji dla nadużyć finansowych
● Zwalczanie nadużyć jako integralna część kontroli wewnętrznej
● Opłacalność kontroli
● Uczciwość zawodowa i kompetencja pracowników UE
● Przejrzystość wykorzystywania funduszy UE
● Zapobieganie nadużyciom, w szczególności odporność programów wydatków na nadużycia finansowe
● Zapewnienie zdolności do skutecznego prowadzenia dochodzeń i terminowej wymiany informacji
● Niezwłoczna korekta (w tym odzyskiwanie zdefraudowanych środków finansowych oraz sankcje sądowe lub administracyjne)
● Dobra współpraca podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności między UE a właściwymi organami krajowymi oraz między departamentami wszystkich zaangażowanych instytucji i organów UE · Skuteczna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna na temat zwalczania nadużyć finansowych.

Komisja przygotowała bardzo rozbudowany plan działań(Action plan), zadania w nim zawarte mają przyczynić się do osiągniecia celów zawartych w strategii na nową perspektywę finansową.

Będzie się działo…!

Interesuje Cię temat audytu i kontroli projektów współfinansowanych z środków UE. Zapraszam na moje szkolenie organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w dniach 27-28.05.2021 r.  Link do szkolenia.
(w terminie 12-13.05 - BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Dziękuję, że przeczytałaś/przeczytałeś  mój tekst do końca. Jeśli  ten tekst Cię zaciekawił, bądź po prostu jest użyteczny na tyle aby go zacytować, pamiętaj  proszę, że wyrażam zgodę na cytowanie pod warunkiem podania źródła cytatu: Olga Petelczyc, Arete Audit. Chcesz zadać dodatkowe pytanie, skorzystaj z formularza kontatowego tutaj

Bądź na bieżąco i zapisz sie do NEWSLETTERA
« powrót