Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Co zrobić aby nie stracić środków z UE – trzy główne ryzyka dla BeneficjentówOtrzymaliśmy ogromne środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na rozwój naszego kraju. Pytanie, które wszyscy sobie zadają na ostatniej prostej to co zrobić aby tych środków nie stracić i dobrze je wykorzystać.

Co najbardziej przyprawia beneficjentów o ból głowy? Myślę, że następujące kwestie:
  1. Uznanie części wydatków za niekwalifikowane i konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi od dnia wypłaty środków;
  2. Brak osiągnięcia wskaźników lub uznanie wskaźników za niewpełni zrealizowane na zakończenie projektu (szczególnie tych mających wpływ na przyznanie dofinansowania), w konsekwencji korekta wydatków;
  3. Wstrzymanie płatności do momentu wyjaśnienia wątpliwości stwierdzonych w trakcie kontroli a w konsekwencji możliwa utrata płynności w ramach projektu i konieczność zaangażowania większych środków własnych, aby kontynuować projekt
Przyczyną największej liczby przypadków utraty środków jest brak zachowania zasady konkurencyjność lub zamówień publicznych. Najczęściej pomniejszenie płatności jest: stosowanie własnej interpretacji zasad i niedopełnienie obowiązków, próba „tworzenia” dokumentów, aby móc kupić od dostawcy, od którego zawsze kupujemy i mamy partnerskie relacje lub po prostu brak dokumentów potwierdzających dopełnienie obowiązków (tz. ścieżka audytu).

W przypadku wskaźników dobra wiadomość jest taka, że większość z nich można aneksować w zakresie terminu ich osiągniecia. Są też projekty szczególne badawcze, gdzie jeśli umowa to przewiduje można odpowiednio wcześnie zgłosić brak osiągnięcia wskaźników i brak celowości dalszego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych a instytucja zwróci koszty jakie ponieśliśmy. Swoimi prawami rządzą się też projekty dla start upów. Jednak brak osiągniecia wskaźników na koniec projektu może (choć nie musi) skończyć się proporcjonalnym pomniejszeniem dofinansowania lub całkowita jej odmową, jeśli są to wskaźniki kluczowe z puntu widzenia przyznania dofinansowania.

Jeśli w trakcie kontroli nie jesteśmy w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających dokonie działań lub przedstawione dokumenty są niespójne bądź wskazują na nieprawidłowości w projekcie istniej ryzyko wstrzymania płatność. Jeśli braki błędy w dokumentach mogą mieć wpływ na wypłatę dofinansowania wtedy wstrzymywana jest bądź to cała płatność bądź płatność w odniesieniu do wydatków, których wątpliwości dotyczą. Problem w tym, że beneficjent zaangażował swój kapitał i być może dalej musi go angażować, aby realizować projekt a refundacja jest odroczona w czasie.
I to co najważniejsze, czyli co zrobić aby uniknąć problemów:
  1. Dokładne przeczytanie i stosowanie w praktyce umowy, dokumentów, do których się ona odnosi (np. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków), jak i wniosku o dofinansowanie.
  2. Bieżący kontakt z opiekunem przydzielonym do danej umowy po stronie instytucji, która przyznała dofinansowanie (nie słyszałam o instytucji, która chciałaby opóźniać wypłatę środków).
  3. Zamówić profesjonalny audyt projektu lub wsparcie w trakcie kontroli projektu jeśli przypuszczamy, że coś może zostać negatywnie ocenione.
  4. Bez względu na powyższe zawsze być gotowym na refundacje w terminie późniejszym niż optymistycznie zakładano.

Dziękuję, że przeczytałaś/przeczytałeś  mój tekst do końca. Jeśli  ten tekst Cię zaciekawił, bądź po prostu jest użyteczny na tyle aby go zacytować, pamiętaj  proszę, że wyrażam zgodę na cytowanie pod warunkiem podania źródła cytatu: Olga Petelczyc, Arete Audit. Chcesz zadać dodatkowe pytanie, skorzystaj z formularza kontatowego tutaj

Bądź na bieżąco i zapisz sie do NEWSLETTERA
« powrót