Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez formularz kontaktowy


Administratorem Twoich danych osobowych jest Arete Audit Olga Petelczyc z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarskiej 42/115, 01-171 Warszawa, tel. 607504032, e-mail: olga@olgapetelczyc.pl Kontakt w sprawie dotyczącej ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: olga@olgapetelczyc.pl.

Jako Administrator informuje Cię, że:

1. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego;

2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w oparciu o udzieloną zgodę;

3. dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego i archiwizowane przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi, a następnie usuwane o ile jednocześnie nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;

5. zawsze masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

7. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.
 

 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – zgoda marketingowa, handlowa, edukacyjna


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arete Audit Olga Petelczyc z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa w celach marketingowych, handlowych, edukacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Arete Audit Olga Petelczyc z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, tel. 607504032, e-mail: olga@olgapetelczyc.pl Kontakt w sprawie dotyczącej ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: olga@olgapetelczyc.pl.

Jako Administrator informuje Cię, że:

1. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesyłania okresowych informacji marketingowych, handlowych, edukacyjnych w szczególności na temat: nowych wpisów na blogu, oferty szkoleniowej i usług audytu i doradztwa, wydarzeniach w których będę brała udział oraz branżowych informacji edukacyjnych; Informacje będa przesyane z wykorzystaniem platformy Freshmail.

2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w oparciu o udzieloną zgodę;

3. dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

4. zawsze masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

6. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby szkolen on-line

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arete Audit Olga Petelczyc z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa w celu organizacji szkolenia on-line.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Arete Audit Olga Petelczyc z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, tel. 607504032, e-mail: olga@olgapetelczyc.pl Kontakt w sprawie dotyczącej ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: olga@olgapetelczyc.pl.

Jako Administrator informuje Cię, że:

 1. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji
  szkolenia. Dane będą wykorzystane w celu:
 1. rejestracji uczestników,
 2. sprawdzenie obecności,
 3. przesłania niezbędnych materiałów szkoleniowych,
 4. wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i przesłania uczestnikowi
 5. dokonanie ewaluacji szkolenia,
 6. wystawienie faktury za szkolenie
2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w oparciu o udzieloną zgodę;
3. dane mogą być przekazane uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom i podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Arete Audit Olga Petelczyc w celach związanych ze szkoleniem (m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych i firmom kurierskim) – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z Arete Audit Olga Petelczyc i wyłącznie na potrzeby realizacji szkolenia.
4.  zawsze masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Arete Audit Olga Petelczyc przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa do chwili wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z tych przepisów. Pozostałe dane Arete Audit Olga Petelczyc przechowuje do chwili przedawnienia roszczeń.

6. masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
7. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby webinariów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arete Audit Olga Petelczyc z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa w celu organizacji webinara.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Arete Audit Olga Petelczyc z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa, tel. 607504032, e-mail: olga@olgapetelczyc.pl Kontakt w sprawie dotyczącej ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: olga@olgapetelczyc.pl.

Jako Administrator informuje Cię, że:

 1. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji
  webinaria. Dane będą wykorzystane w celu:
 1. rejestracji uczestników,
 2. potwierdzenia uczestnictwa
 3. wystawienia zaświadczenia
 4. dokonanie ewaluacji webinara,
 5. przesłania materiałów po spotkaniu
2. Arete Audit Olga Petelczyc wykorzystuje do organizacji webinaru platformę clickmeeting i za jej pośrednictwem Twoje dane będą przetwarzane.

3. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w oparciu o udzieloną zgodę;
4. dane mogą być przekazane uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazane dostawcom i podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Arete Audit Olga Petelczyc w celach związanych ze szkoleniem (m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych i firmom kurierskim) – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z Arete Audit Olga Petelczyc i wyłącznie na potrzeby realizacji szkolenia.
5.  zawsze masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Arete Audit Olga Petelczyc przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa do chwili wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z tych przepisów. Pozostałe dane Arete Audit Olga Petelczyc przechowuje do chwili przedawnienia roszczeń.

7. masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.