Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Kim jestśmy

Let's build trust together!

Arete Audit jest firmą zajmującą się audytem, doradztwem i szkoleniami w zakresie m.in. zrównoważonego rozwoju. Arete Audit działa na zasadzie huba ekspertów, zespoły ekspertów ”szyte na miarę” tworzone są na potrzeby poszczególnych projektów audytowych bądź doradczych, w zależności od indywidualnych potrzeb klientów. www.olgapetelczyc.pl; office@olgapetelczyc.pl

Prowadzimy również zewnętrzne oceny jakości audytu (QA). mamy w tym zakresie podpisaną umowę z IIA Polska. W naszej ofercie mamy szkolenia zamknięte, otwarte oraz e-learningowe na  platformę Arete Learning Platform: www.aretelearningplatform.com
Prowadzimy webinary #Audittalks przy kawie dedykowane tematom audytu i ESG.
 
Olga Petelczyc, Arete Audit - założycielka i zarządzająca Arete Audit, której celem jest wpieranie organizacji w rozwoju zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz we wzmacnianiu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Olga jest certyfikowaną audytorką. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów audytowych. Zarówno w kraju jak i zagranicą. Od 20stu lat zajmuje się prowadzeniem audytów i kontroli w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego. Pod marką Arete Audit prowadzi dzialałność od 2017 r.
 
Ekspertka Climate Leadership Programme powered by UN, w ramach którego współpracuje z firmami realizującym projekty w obszarach zrównoważonego rozwoju. Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego. Ekspertka w ramach grupy roboczej ds. raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów. Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR (od 2017 r.). Współtwórczyni programu i wykładowca w ramach studiów podyplomowych ESG w praktyce na SANS oraz wykładowcą na studiach podyplomowych m.in. na Collegium Civitas, Koźmińskim, UW, PG.

Posiada ponad 10letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Od 2020 r. prowadzi szkolenia z ESG dla firm, audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów, współpracuje w tym zakresie m.in.  z Polską  Izbą Biegłych Rewidentów.
Autorka webinarów „Audittalks przy kawie”, które łączą tematy audytu i ESG. 
Autorka pierszego dedykowanego dla audytorów wewnętrnych szkolenia z etyki.
 
Prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach w zakresie audytu, kultury organizacji i ESG, organizowanych m.in.  przez OECD, KE, ECIIA, IIA, Puls Biznesu, MF, OEE on Tour, Solidarni w rozwoju. W październiku 2022 r. reprezentowała IIA Polska na europejskiej, dorocznej konferencji dla audytorów w Brukseli i  przedstawiła prezentację na temat: „ESG risk management”.

W latach 2021-2022 była prelegentką na 10 webinarch  w ramch programu organizowanego przez Ministerstwo Finansow dla audytorów wewnętrznych: Progr@m Wiedza i umiejętności = kompetencje. W programie wzieło udział 2500 uczestników, w większości audytorów z sektora publicznego.
 
W latach 2015-2017 pełniła funkcję wiceprezeski Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, aktualnie pełnię funkcje Pełnomocnika Zarządu IIA Polska ds. CSR oraz jestem członkinią grupy ds. raportowania niefinansowego.