Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Kim jestem

Let's build trust together!

Jestem certyfikowaną audytorką, od ponad 15stu lat zajmuje się prowadzeniem audytów i kontroli w obszarach zarzadzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z przeciwdziałaniem korupcji i funduszy europejskich. Zrealizowałam kilkadziesiąt projektów audytowych.

Jako wykładowca  uniwersytecki i trener przeszkoliłam ponad 2000 osób. Od października 2015 przeprowadziłam kilkadziesiąt szkoleń dla administracji i biznesu dotyczących zagadnień związanych z: etyką, przeciwdziałaniem i wykrywaniem nadużyć i korupcji, konfliktem interesów i zarządzaniem ryzykiem nadużyć. Prowadziłam zajęcia w ramach studium antykorupcyjnego organizowanego przez KPRM. Na szkoleniach prezentuję praktyczne podejście  w oparciu o wiedzę zdobytą jako szefowa audytu w jednej z największych agencji wykonawczych przez wiele lat współpracując również  ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR jak i tą zdobywaną podczas realizacji projektów audytowych.

Bliskie są mi kwestie związane z kulturą organizacji, etyką i projektowaniem mechanizmów, które z jednej strony ograniczą nadużycia a z drugiej będą tworzyć organizacje przyjazne pracownikom i otoczeniu. Chętnie wspieram partnerów w tworzeniu takich organizacji.
Biorę udział w międzynarodowych projektach, których celem jest tworzenie procedur wspierających wdrażanie projektów i programów europejskich oraz wdrażanie audytu w administracji publicznej. Jestem również pracownikiem samorządowym i w ramach realizowanych projektów audytowych wspieram również JST. 

Wierzę, że współpraca się opłaca a wiedzą warto się dzielić. Wiedza to jedyny zasób, którego nam nie ubywa gdy się nim dzielimy a wręcz przeciwnie możemy wiele zyskać. Chętnie więc dzielę się wiedzą na różnych spotkaniach i konferencjach.

Miałam przyjemność moderować jeden z paneli na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w marcu 2018 r. w Paryżu.  Byłam ekspertem Banku Światowego i prowadziłam szkolenia w zakresie audytu projektów finansowanych ze źródeł publicznych. W listopadzie 2019 r na zaproszenie Komisji Europejskiej w trakcie konferencji w Brukseli "From hindsight to insight and beyond - How Internal Audit may contribute to foresight" dzieliłam się swoimi doświadczeniami w zakresie audytowania kultury organizacji.

Jestem autorką publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem oraz możliwości wykorzystania funkcji audytu wewnętrznego w procesie raportowania niefinansowego. Działam społecznie na rzecz rozwoju funkcji audytu w organizacjach. Wierzę, że sprawny audyt to lepsza organizacja ale i spokojniejszy sen dla członków Rad Nadzorczych i Zarządów.

W latach 2015-2017 pełniłam funkcję wiceprezeski Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, aktualnie pełnię funkcje Pełnomocnika Zarządu IIA Polska ds. CSR oraz jestem członkinią grupy ds. raportowania niefinansowego.