Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Niech nas usłyszą - głos kobiet w korporacjach

Już są wyniki badania opinii kobiet pracujących korporacjach, ponad
4 tysiące kobiet wypowiedziało się na temat naszej sytuacji.
Tego głosu nie można zignorować❗️

Jako 
Aretē Audit dołożyłyśmy małą cegiełkę do tego badania – razem możemy więcej, dużo więcej.

Obalamy mity i stereotypy❗️❗️❗️

Dziękuję 30% Club Poland - Milena Olszewska-Miszuris, FCCA, CFA, FSA CredentialAleksandra Włodarczyk, CFA Anna Golec, PhD, CFA za niesamowitą pracę, nad całością tego badania, w szczególności opracowaniem raportu.

Z badania wynika m. in.:

❗ Popularne wyjaśnienia niskiego odsetka kobiet we władzach spółek, które nie znalazły odzwierciedlenia w wynikach badania:

❌ Nie ma kompetentnych kobiet do zajęcia wyższych stanowisk.

Aż 94,7% respondentek posiadało wykształcenie wyższe, w tym 77,2% na poziomie magistra lub równorzędne (np. lekarz). W badaniu wzięło udział 453 pań na stanowisku poniżej zarządu (C-1) oraz 135 z zarządów i rad nadzorczych.

❌ Kobiety nie chcą awansować.

91,1% respondentek stwierdziło, że awans i sukces zawodowy są dla nich ważne. Ponad trzy czwarte z nich (76,5%) uznało, że kobietom zależy na awansie i karierze tak samo jak mężczyznom. Prawie co druga (46,5%) uczestniczka badania była zainteresowana karierą na najwyższych szczeblach hierarchii korporacyjnej.

❌ Kobiety odmawiają awansów.

70,4% uczestniczek badania nigdy nie zrezygnowała z szansy awansu. Mniejszość, która zrezygnowała, kierowała się głównie powodami rodzinnymi.

❌ Kobiety nie wspierają innych kobiet

Połowa badanych kobiet mogła liczyć na wsparcie ze strony swojego bezpośredniego przełożonego lub przełożonej. Panie, których bezpośrednią przełożoną była kobieta, częściej deklarowały (55,9%), że czują się wspierane w rozwoju niż te, których przełożonym był mężczyzna (46,0%).

❌ Żadne działania nie są potrzebne

Kobiety zatrudnione w firmach prowadzących inicjatywy DEI (z zakresu różnorodności, równych szans i włączenia) częściej czuły się traktowane na równi z mężczyznami na porównywalnych stanowiskach, zarówno ze względu na płeć, jak i sytuację rodzinną.

Zapraszam do lektury raportu: https://30percentclub.org/wyniki-badania-niech-nas-uslysza-glos-kobiet-w-korporacjach/
« powrót