Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Sygnalista w świecie ESG 
„Człowiek więc, który naraża się na rzeczy, na jakie narażać się trzeba, i takich też rzeczy się boi, a jedno
i drugie czyni we właściwym celu, sposobie i czasie, i którego odwagę znamionują takie same cechy – taki człowiek jest mężny, jako że sposób odczuwania i postępowania człowieka mężnego zgodny jest
z wymaganiami słuszności i z nakazami rozumu. (…) a  że męstwo jest moralnie piękne, więc i cel jest moralnie piękny.”

Artystoteles, Etyka Nikomachejska

Właśnie została opublikowana trzecia wersja tz. ustawy o sygnalistach i wszystko wskazuje na to, że po wakacjach (tegorocznych????) zostanie przyjęta.
W jakich organizacjach przepisy te będą wdrażane sprawnie i bez ściemy?
W tych wszystkich w których panuje etyczna kultura organizacyjna, w tych w których zarządzający chcą aby rozwijała się kultura organizacyjna oparta o wartości, we wszystkich w których poważnie traktuje się ograniczanie nadużyć i zarządzający chcą chronić wartość organizacji, a co z a tym idzie przyjazne miejsca pracy.
Dopóki ludzie nie będą ufać wewnętrznym procedurą, dotąd będzie potrzebne męstwo aby zgłaszać nadużycia.
Zrównoważone raportowanie w obszarach ESG obejmie w najbliższych kilku latach ponad 3,5 tys dużych podmiotów w Polsce ale i będzie miało duży wpływ na sektor MSP. Wszystko to po to, abyśmy zatrzymali zmiany klimatu, mieli szanse żyć w zdrowszym i bardziej uczciwym społeczeństwie i aby organizacje zaprzestały wyrządzać szkody ludziom i naturze. Istotną role w tym niełatwym procesie będą mieli również sygnaliści.

Warto więc wiedzieć,  że:
  • w opublikowanym zestawie projektów europejskich standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (ESRS) przedstawiony przez EFRAG (Europejską Radę ds. Sprawozdawczości Finansowej), znajduje się standard ESRS G2 Bussines Conduct, który wprost wskazuje zakres ujawnień dot. funkcjonowania systemu dla sygnalistów;
  • w niedalekiej przyszłości zostanie zmieniona definicja zawodu biegłego rewidenta i firm audytorskich w zakresie oceny raportów zrównoważonych zawarta w ustawie o biegłych rewidentach i nadzorze publicznym. W ustawie o biegłych rewidentach znajdziecie informacje możliwości zewnętrznego raportowania o naruszeniach do PANA lub PIBR w zakresie ewentualnych nieprawidłowości w trakcie badania sprawozdań zrównoważonych przez biegłych rewidentów;
  • projektowana dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju również nakazuje przedsiębiorstwom stworzenie możliwości do zgłaszania nadużyć w zakresie praw człowiek i środowiska w całym łańcuchu dostaw;
Firmy wdrażając wymogi ustawy o sygnalistach powinny wziąć też pod uwagę inne regulacje, które  w tym obszarze nakładają na nie obowiązki. Wszystkich zainteresowanych tematem zachęca do analizy regulacji.
Po co robić dwa razy.

I jeszcze na koniec dobra wiadomości dla tych wszystkich, którzy chcieliby wdrożyć kompleksowo rozwiązania dla sygnalistów, mam przyjemność współpracować w tym zakresie z firmą doradczą Olesiński i wspólnicy, która stworzyła aplikacje do raportowania WhistBoard.


No i jeśli chcecie wiedzieć na co szczególnie zwrócić uwagę zapraszam na szkolenia z zakresu ESG, sygnalistów, nadużyć, które ruszają już od października. Organizujemy również szkolenia zamknięte. 

Chcesz zadać dodatkowe PYTANIE, skorzystaj z formularza kontatowego tutaj a jeśli chcesz dostać na maila informacje o szkoleniach zapisz się do
 NEWSLETTERA 

Dziękuję, że przeczytałaś/przeczytałeś  mój tekst do końca. Jeśli  ten tekst Cię zaciekawił, bądź po prostu jest użyteczny na tyle aby go zacytować, pamiętaj  proszę, że wyrażam zgodę na cytowanie pod warunkiem podania źródła cytatu: Olga Petelczyc, Arete Audit.  Interesuje Cię ta tematyka , śledz mój profil na FB i LI
« powrót