Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Dużo dobrego w nowych Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPWJuż są!  Nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych (DPSN 2021) na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), a w nich sporo nowego i jeszcze więcej dobrego, również dla audytorów wewnętrznych. Obowiązywać one będą od 1.07 więc wciąż jest czas aby się z nimi zapoznać i wziąć udział w warsztatach organizowanych przez GPW.
 
Zmiany w DPSN 2021 odzwierciedlają aktualne trendy w corporate governance jak np. kwestie dot.  obszaru ESG, m. in. kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, różnorodności w składzie organów spółek i równości wynagrodzeń.
 
Koleją dobrą wiadomością dla audytorów wewnętrznych jest to, że rekomendacje dotyczące audytu zostały doprecyzowane. Ale po kolei. Zacznijmy od tego czym są DPSN 2021.
 
Jest to zbiór ogólnych zasad postępowania, które wpływają na kształtowanie ładu organizacyjnego spółek notowanych na GPW. Odnoszące je do Modelu Trzech Linii IIA (wcześniej Obrony – więcej o zmianach w modelu tutaj) możemy przyjąć, że ładu organizacyjnego opartego o uczciwość, przejrzystość i odpowiedzialne przywództwo.
                                  
Z perspektywy funkcjonowania audytu wewnętrznego istotny jest rozdział 3: Systemy i funkcje. Jego cele jest doprowadzenie do sytuacji w której:
„Sprawnie działające systemy i funkcje wewnętrzne są nieodzownym narzędziem sprawowania nadzoru nad spółką. Systemy obejmują spółkę i wszystkie obszary działania jej grupy, które mają istotny wpływ na sytuację spółki.”
 
Audyt wewnętrzny zorganizowany w oparciu o Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, jest jedną z funkcji wewnętrznych niezbędnych do osiągniecia celów organizacji. Zgodnie z zapisami pkt 3.3.:” Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.”
 
Rolą osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny jest przedstawienie radzie nadzorczej, co najmniej raz w roku, oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
 
Rozdział trzeci definiuje również podległość funkcjonalną audytu wewnętrznego pod przewodniczącego komitetu audytu (jest jedyną funkcją tak usytuowaną) co jest jasnym dowodem, że audyt wewnętrznych jest jedyną funkcją wewnętrzną usytuowaną na trzeciej linii zapewnienia (pisze o tym, bo widziała różne „wariacje” w tym zakresie).
 
Nowością z perspektywy DPSN 2021 jest również wskazanie w nich obowiązku prowadzenia co najmniej raz na 5 lat oceny zewnętrznej. Dla komórek audytu/audytorów działających w sektorze finansowym, czy po prostu w oparciu o międzynarodowe standardy audytu wymóg ten wynikał wprost ze standardów. Teraz został on dodatkowo zaakcentowany w dobrych praktykach.
 
Został zmieniony również Regulamin Giełdy i teraz wszystkie spółki będą musiały publikować informacje w jakim zakresie stosują DPSN. Po wejściu na stronę spółki dowiemy się np. jak umiejscowiony jest audytu w strukturze, czy w ogóle taka funkcja została utworzona, czy prowadzona była zewnętrzna ocena funkcji audytu.
 
Wierzę, że wzmocniona funkcja audytu wewnętrznego pomoże spółkom w szybszym, zrównoważonym rozwoju, w tych jakże ciekawych i skomplikowanych czasach.


Dziękuję, że przeczytałaś/przeczytałeś  mój tekst do końca. Jeśli  ten tekst Cię zaciekawił, bądź po prostu jest użyteczny na tyle aby go zacytować, pamiętaj  proszę, że wyrażam zgodę na cytowanie pod warunkiem podania źródła cytatu: Olga Petelczyc, Arete Audit. Chcesz zadać dodatkowe pytanie, skorzystaj z formularza kontatowego tutaj Interesuje Cię ta tematyka , śledz mój profil na FB i zapisz się do NEWSLETTERA 
« powrót