Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

Ocena zewnętrzna audytu (QA)

Korzyści dla Klienta

Ocena zewnętrza jest wymagana Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA i powinna się odbywać co najmniej raz na pięć lat. Potwierdza ona profesjonalizm audytorów, ale też daje szansę na podniesienie efektywności i wymianę informacji o najlepszych praktykach.
Potwierdzenie zgodności buduje zaufanie z Radą Nadzorczą, Zarządami i pozostałymi klientami, z którymi audytorzy na co dzień współpracują.
Tylko regularne poddawanie się ocenie zewnętrznej daje możliwość umieszczania w raportach z audytu formuły; „Audyt przeprowadzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA”.

Oceny prowadzone przez Arete Audit realizowane są we współpracy z IIA Polska. Ocena prowadzone jast według metodyki IIA Global.


Współpraca oparta na dialogu

Ocena zewnętrzna (QA) oparta jest o najlepsze międzynarodowe standardy audytu.  Program QA poza oceną zgodności ze standardami może zawierać dodatkowe elementy, np.:
  • ocena efektywności przyjętych rozwiązań i dojrzałości audytu
  • ocena przygotowania audytorów do sprostania przyszłym wyzwaniom na rynku i branży,
  • poziom innowacyjności przyjętych rozwiązań
  • Na jakie elementy w budowaniu relacji z klientem audytu należy położyć większy nacisk, aby budować silną pozycje audytorów wewnętrznych jako zaufanych partnerów w organizacji
  • zgodność z rekomendacją H
 
To klient decyduje jakie aspekty działania poza zgodnością z Międzynarodowymi Standardami znajdą się w programie oceny.

Kwalifikacje osób prowadzących badanie
W zależności od złożoności funkcji audytu, jaka ma być poddana ocenie, ocena może być dokonywana przez zespół wysokiej klasy ekspertów/praktyków/byłych lub obecnych szefow zespołów audytu bądź przez jednego eksperta z dużym doświadczeniem w danej branży.

Potrzeby klienta w centrum uwagi, czyli zakres i przebieg prac

W zależności od potrzeb klienta ocenę można przeprowadzić w dwóch wariantach:
  1. Pełna ocena zewnętrzna
  2. Walidacja samooceny przeprowadzonej przez audyt wewnętrzny
To jaki rodzaj oceny wybrać wynika z potrzeb organizacji i pozycji jaka ma audyt w organizacji, złożoności działań podejmowanych przez zespół audytu, wyników poprzedniej oceny, zmian kadrowych i oczywiście budżetu jakim dysponuje organizacja na ten cel. Im bardziej stabilne środowisko pracy i większe zaufanie do audytu tym mniejsza potrzeba przeprowadzanie pełnej oceny.
Ocena kończy się raportem z rekomendacjami i/lub długą listą dobrych praktyk zidentyfikowanych w trakcie badania;-)

Zapraszam do współpracy
formularz kontaktowy