Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

​Audyt wewnętrzny i badanie kultury organizacji


Korzyści dla Klienta

Audytorzy wewnętrzni dostarczają zapewnia, że organizacja zmierza we właściwym kierunku a tam gdzie to niezbędne wskazują które ryzyka wymagają większej uwagi Kierownictwa/Zarządu a tym samym gdzie powinniśmy podnieść efektywność naszych działań aby mieść pewność, że osiągniemy zakładane cele. Audytor wewnętrzny może wskazywać obszary podatne na nadużycia bądź te w których istnieje ryzyko kar za brak zgodności.
Audyt wewnętrzny skupia się na procesach wewnątrz organizacji. Bada system kontroli wewnętrznej, ład organizacyjny i zarządzani ryzykiem tym samym jest doskonały partnerem do współpracy dla biegłego rewidenta.

Współpraca oparta na dialogu

Ustalenie celów audytu odbywa się zawsze w dialogu z klientem i odpowiada potrzebom klienta. Audyt prowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu i według zasady „zero niespodzianek”, co daje gwarancję najwyższej dostarczenia wartości.

Potrzeby klienta w centrum uwagi, czyli zakres i przebieg prac

Szanując czas i zasoby audytowanych zakres badania jest planowany tak aby odbywał się z poszanowaniem bieżących zadań, jednocześnie identyfikując najistotniejsze obszary do badania.  Czas trwania audytu zależy od jego celu i zakresu.
Lekcja z kryzysu finansowego pokazał nam, że kluczowym element w odniesieniu sukcesu w długoterminowej perspektywie jest kultura organizacji. Sposób wyznaczania celów, komunikowania, budowania relacji, prezentowania wartości jest kluczowy w codziennej pracy. Ocena kultury organizacji jest istotna w ocenie przyczyn braku efektywności i zgodności szczególnie tam gdzie stosowane procedury są kompleksowe i dobrze oceniane.
Audyt kończy się raportem z rekomendacjami dla Rady Nadzorczej i Zarządu.

Zapraszam do współpracy:

formularz kontaktowy