Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Arete Audit

#Audittalks przy winie - W trosce o samych siebie - BHP zdrowia psychicznego audytora

Moi drodzy już we wtorek 17.01.2023 r. o godz. 17.00 - 18.00 zapraszam na pierwsze w tym roku.

Spotkanie dedykowane jest kwestiom społecznym, jakości pracy i życia, w wyjątkowej popołudniowej formule #Audittalks przy winie.
Będę miała przyjemność gościć (w kolejności alfabetycznej):
  • Lenę Grzesiak, PhD - badaczkę audytu wewnętrznego;
  • Małgorzatę Reterską - biegłą rewidentkę, psycholożkę, psychoterapeutkę;
  • Dominikę Sadowską  - założycielkę i zarządzającą Divercity+, z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej, zarządzania różnorodnością i budowania kultury przynależności, certyfikowaną mediatorkę.

Spotkanie będzie miało formę rozmowy na temat stresu w pracy audytora, negatywnych zachowań z jakimi audytorzy mogą się spotkać w pracy, i jak sobie z tym radzić, aby zachować równowagę w życiu.
Cele:
  1. Dodać nowej energii na Nowy Rok.
  2. Pokazać mechanizmy negatywnych zachowań w pracy oraz narzędzia/sposoby, które mogą nam pomóc ograniczać wpływ tych zachowań na nasze funkcjonowanie, a co za tym idzie tworzyć lepszą jakość życia. 
Link do rejestracji: https://areteaudit.clickmeeting.com/w-trosce-o-samych-siebie-bhp-zdrowia-psychicznego-audytora-1-cpe/register

Partnerami wydarzenia są: Diversity+ (http://www.divercityplus.com) oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (http://www.iia.org.pl)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, natomiast wymaga rejestracji.
Kilka słów o prelegentkach:


dr Lena Grzesiakadiunkt  w  Katedrze  Zarządzania  Zasobami  Ludzkimi  na Wydziale  Zarządzania Uniwersytetu  Łódzkiego. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół audytu wewnętrznego, tworzonego „dla” i „przez” ludzi. Stąd w badaniach naukowych zajmuje się m.in. postawami wobec audytu wewnętrznego, zarządzaniem ludźmi w audycie wewnętrznym, czy postrzeganiem audytora wewnętrznego i jego pracy. Ponadto w pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się controllingiem personalnym, wynagradzaniem pracowników, standardami i patologiami w zarządzaniu ludźmi oraz funkcją kontrolną zarządzania.

Małgorzata Reterska:
- absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzanie i Ekonomia,
- biegły rewident nr 9988,
- ukończyła liczne kursy i studia podyplomowe z obszaru finansów oraz nowych technologii,
- manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze finansów: dyrektor finansowy, główny księgowy, kontroler finansowy
- specjalista poparty sukcesami w obszarze restrukturyzacji finansów przedsiębiorstw,
- liczne doświadczenie w  audytach inwestorskich, wycenach spółek, przekształceniach: podziały, połączenia, przejęcia oraz w przygotowywaniu modeli biznesowych
- brała udział przy sporządzaniu memorandum informacyjnego, prospektu emisyjnego, innych dokumentów dlapotencjalnych inwestorów.
- psycholożka, psychoterapeutka

W wolnych chwilach podróżuje oraz udziela się w interwencyjnym telefonie zaufania 116 123.


Dominika Sadowska - Prawniczka. Ekspertka z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyj- nej, zarządzania różnorodnością i budowania kultury przynależności. Założycielka i ekspertka Divercity+. 

Ekspertka w zakresie projektowania i wdrażania strategii, planów działań i polityk z obszaru zarządzania różnorodnością i budowania kultury włączenia dla organizacji biznesowych, miast i metropolii. Zrealizowała ponad 7500 godzin szkoleniowych m. in. z obszaru wzmacniania dobrych relacji pracowniczych, zarządzania różnorodnością, budowania kultury włączenia, w tym liczne Akademie managerskie z zakresu zarządzania różnorodnością m. in. dla Generali, Siemens, Samsung, Orange, IKEA, L’Oreal, Capgemini, Accenture, Nokia, Netguru, LPP, Ericsson, Grupa Discovery, Agora, CD Projekt i in. 

Jest współautorką i redaktorką pierwszego w Polsce inkluzywnego przewodnika dla organizacji nt. zarządzania różnorodnością i budowania kultury włączenia wypracowanego wspólnie m. in. z Lotte Wedel, Bank BNP Paribas, IKEA, Orange Polska, Grupa ANG, AstraZeneca, Netguru i in.


Zapraszam do udziału w badaniu: Stres w pracy audytora.

Będę wdzięczna za poświecenie 10 minut i wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej negatywnych zachowań jakiej audytor może napotkać w swojej pracy.

Badanie posłuży do przygotowania publikacji (wcześniej pracy zaliczeniowej na studiach) na temat stresu w pracy audytor oraz wzbogaci naszą dyskusję w trakcie webinaru #Audittalks przy winie w dniu 17.01.2023 r. "W trosce o samych siebie - BHP zdrowia psychicznego audytora."

Celem badania jest identyfikacja negatywnych zachowań, a przez to lepsze określenie metod radzenia sobie ze stresem, poprzez wymianę wiedzy i doświadczenia.

Wyniki wraz z wnioskami zostaną udostępnione bezpłatnie przez Arete Audit, stronie www.olgapetelczyc.pl najpóźniej w trzecim kwartale 2023 r.

Udział w ankiecie jest anonimowy.
Link do ankiety:
 https://www.survio.com/survey/d/Q1Q7D1D3W1Q1T7W4B

Serdecznie dziękuję
Olga Petelczyc

« powrót